Giải quyết nợ xấu ra hậu Covid – bài toán khó cần câu trả lời sớm từ NHNN

Thời gian vừa qua, báo chí đã phản ánh nhiều câu chuyện liên quan đến tình trạng khó thu hồi nợ xấu của nhiều tổ chức tín dụng (TCTD). Các cán bộ ngân hàng cho hay, họ “dập đầu” khi phải đối mặt với những trường hợp phải xử lý nợ như thu hồi tài […]

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến tình hình nợ xấu: Ngân hàng Nhà nước báo cáo Thủ tướng nội dung gì?

Báo cáo cập nhật về hoạt động tiền tệ ngân hàng các tháng đầu năm 2021 được Ngân hàng Nhà nước hoàn thành mới đây cho biết, hiện nay, NHNN đang khẩn trương tổng kết, đánh giá tình hình triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ […]

Ngân hàng Nhà nước muốn VAMC mua, bán nợ và tài sản cho mọi thành phần kinh tế

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gần đây đã ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu tổng quát của chiến lược là phát triển VAMC […]

Chính phủ đặt mục tiêu đưa 3-5 ngân hàng Việt lên sàn chứng khoán nước ngoài

Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH14 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ gửi Quốc hội dành nhiều dung lượng đánh giá việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD). Cụ thể, từ năm 2016 đến 31-7 vừa qua, toàn hệ […]