Tỉ phú thời Covid-19

Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới về tốc độ tăng số lượng tỉ phú khi chiếm hơn 40% số tỉ phú mới trong danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2021 của tạp chí Forbes. Như nấm sau mưa Lượng tỉ phú do Forbes thống kê hồi tháng 4 nhảy vọt lên […]