Gần 2.000m2 ‘đất vàng’ TP.HCM đã lần lượt vào tay Tập đoàn Vạn Thịnh Phát như thế nào?

Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai…, việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP.HCM, đã chỉ ra quá trình gần 2.000m2 “đất […]

Tập đoàn Hưng Thịnh ủng hộ 20 tỉ đồng cho hoạt động phòng, chống Covid-19

Trước làn sóng Covid-19 xuất hiện trở lại với khả năng lây nhiễm cao trong cộng đồng, Tập đoàn Hưng Thịnh vừa có quyết định trích nguồn ngân sách 20 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Thông điệp của tập đoàn Hưng Thịnh Trước đó, tháng 3-2020, Tập đoàn Hưng Thịnh cũng […]