Lần đầu điện đàm, Tổng thống Joe Biden đã nói gì với tân thủ tướng Anh?

Văn phòng thủ tướng Anh cho biết trong một tuyên bố rằng ông Biden và bà Truss đã thảo luận về sự hợp tác sâu rộng trong NATO và thỏa thuận an ninh Mỹ-Úc-Anh được thiết lập vào năm ngoái để kiềm chế Trung Quốc. Bà Truss mong muốn hợp tác chặt chẽ với Tổng […]

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc: Hỗ trợ khát vọng phát triển của địa phương

* Phóng viên: Trước bối cảnh thế giới nhiều biến động khó lường, ảnh hưởng đáng kể đến công tác hỗ trợ đối ngoại địa phương hội nhập quốc tế, ngành ngoại giao đã phát huy vai trò của mình như thế nào? – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc: Tình hình thế […]

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng: Nhạy bén nắm bắt ý nguyện của dân

Theo đó, để có sự hưởng ứng này là do Đảng ta đã làm tốt công tác tuyên giáo, cụ thể là kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền để […]

Trọng dân

Bài báo này thể hiện một cách toàn diện, hoàn chỉnh, cô đọng, khúc chiết, dễ hiểu, dễ nhớ về tư tưởng của Người đối với những vấn đề căn cốt nhất trong công tác dân vận của Đảng. Trong tác phẩm này, Người căn dặn trước hết cán bộ, đảng viên phải quan tâm […]