Giảm giá nhiều mặt hàng thực phẩm đông lạnh, chế biến

Nhiều mặt hàng thực phẩm chế biến tại Co.opmart, Co.opXtra đang khuyến mãi hấp dẫn Từ nay đến hết ngày 20-5, hơn 100 siêu thị Co.opmart và Co.opXtra áp dụng giảm giá cho nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đông lạnh: bò viên Ngon Cầu Tre 500 g giảm còn 79.000 đồng/gói […]