Kẻ thù của Ngũ Đại Hồ

Vào một buổi sáng ấm trời cuối năm 2020, trên con tàu nghiên cứu Blue Heron, ông Donn Branstrator ngửi chai đựng mẫu nước lấy lên từ vùng nước sâu của hồ Superior – còn gọi là hồ Thượng thuộc Ngũ Đại Hồ và cũng là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới tính theo […]