Mỹ: Chủ tịch Hạ viện “ra tối hậu thư” về việc phế truất Tổng thống Trump

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Thượng nghị sĩ New York Chuck Schumer đã kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence viện dẫn Tu chính án thứ 25 Hiến pháp Mỹ, cho phép ông và nội các tước quyền tổng thống từ ông Trump. Cả hai cho rằng nếu ông Pence từ chối hành […]

Phó Tổng thống Pence “phũ phàng” với đồng minh của Tổng thống Trump

Đơn kiện của dân biểu đảng Cộng hòa Louie Gohmert cho rằng các quy tắc mà Quốc hội Mỹ đã tuân theo trong hơn một thế kỷ là vi hiến vì các quy tắc đó vượt quyền của phó tổng thống để đơn phương quyết định số phiếu đại cử tri sẽ được kiểm đếm.  […]