Doanh nghiệp nhỏ đầu tư vào công nghệ để ứng phó dịch Covid-19

Đây là kết quả cuộc khảo sát 1.000 doanh nghiệp nhỏ trong ASEAN do Ngân hàng UOB (trụ sở tại Singapore) và các tổ chức Accenture, Dun & Bradstreet thực hiện tại 5 nước gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu cách thức các doanh nghiệp nhỏ […]

Ngân sách nhà nước đã cấp 837,25 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tính đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn hoạt động Quỹ ước tính đạt 1.006 tỷ đồng. Ảnh: internet. Theo Bộ Tài chính, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập theo quy định tại Quyết định số 601/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện […]