Chưa quan ngại về việc nhập siêu tăng trở lại

Trước tình hình nhập siêu tăng cao trở lại, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định “không có gì bất thường” và “không đáng quan ngại”. Bởi nhập siêu thời gian gần đây chủ yếu do các doanh nghiệp tăng nhập khẩu nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất, chiếm tỉ lệ […]