Làm gì để hạn chế bị hacker tấn công khi đang học, hội họp qua các nền tảng online?

Các chuyên gia an ninh mạng chỉ cách bảo mật hoặc hạn chế bị tấn công vì trong tương lai, lượng người dùng các nền tảng này rất lớn. Hầu hết các hoạt động hội họp, sinh hoạt, dạy học hiện nay đều sử dụng các nền tảng online. Nở rộ lên có nhiều nền […]