Venezuela: Phe đối lập ký hợp đồng gần 213 triệu USD lật đổ Tổng thống Maduro?

Theo The Washington Post, hợp đồng ký năm 2019 nói trên do chính phe đối lập Venezuela tiết lộ trước đây. Tài liệu dài 42 trang viết: “Các cố vấn của nhà cung cấp dịch vụ sẽ tư vấn và hỗ trợ đối tác lập kế hoạch, thực hiện chiến dịch bắt giữ/cầm giữ/loại bỏ […]