Cập nhật Tỷ giá Euro hôm nay 4/3/2021: Đảo chiều giảm đồng loạt

Tỷ giá Euro hôm nay 4/3/2021: Đảo chiều giảm đồng loạt. (ẢNh minh họa) Khảo sát lúc 10h30: Vietcombank cùng giảm giá mua 76 đồng và giá bán xuống 81 đồng. Tại Vietinbank, giá euro đồng loạt giảm 79 đồng cho cả hai chiều xuống mua – bán với giá là 27.349 – 28.454 VND/EUR. […]