Buổi biểu diễn công khai vòng 2 của iQIYI Thanh Xuân Có Bạn 2 bùng nổ trường quay, thay đổi toàn bộ thứ tự xếp hạng của các thực tập sinh

Gần đây, buổi biểu diễn công khai vòng 2 chương trình Thanh Xuân Có Bạn của iQIYI đã được phát sóng và công bố bảng xếp hạng mới nhất. Vị trí thứ 1 đến thứ 9 hoàn toàn khác với bảng xếp hạng trước đó. Lưu Vũ Hân đứng đầu trong danh sách, Thất Tuệ […]