Rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và gia đình nhờ công nghệ 4.0

Liên lạc mọi lúc mọi nơi Ngày nay, với những ứng dụng công nghệ 4.0, nhà trường và gia đình có nhiều kênh liên lạc nhanh chóng, thuận tiện. Một trong số đó là Sổ liên lạc điện tử. Sổ liên lạc điện tử là một ứng dụng của dịch vụ truyền thông đa phương […]

Rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và gia đình nhờ công nghệ 4.0

Liên lạc mọi lúc mọi nơi Ngày nay, với những ứng dụng công nghệ 4.0, nhà trường và gia đình có nhiều kênh liên lạc nhanh chóng, thuận tiện. Một trong số đó là Sổ liên lạc điện tử. Sổ liên lạc điện tử là một ứng dụng của dịch vụ truyền thông đa phương […]