Chủ động trước “cơ hội vàng” thu hút vốn FDI: Chọn ngành nghề mang lại giá trị cao

Ưu đãi đầu tư là một trong những nội dung quan trọng trong Luật Đầu tư (sửa đổi) đang được Quốc hội thảo luận để thông qua tại kỳ họp này. Nhiều ý kiến cho rằng cần chính sách ưu đãi thu hút mới nhằm tận dụng tốt hơn dòng vốn đầu tư trực tiếp […]