Kỳ vọng sao Hỏa năm 2030

Phó Giám đốc NASA Greg Williams công bố một số chi tiết của Dự án đổ bộ sao Hỏa, chia hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (2018-2026) thực hiện các chuyến bay lên không gian Cislunar (khoảng không gian giữa Trái đất và Mặt trăng) để tạo môi trường sống cho nhà du hành vũ […]