Vietcombank cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày 13-3, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị Sơ kết 3 tháng vận hành Cổng DVCQG, khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và công bố tích hợp thêm 15 dịch vụ công lên Cổng DVCQG. Đối với các dịch vụ Công đưa lên Cổng DVCQG thời gian này đều […]