Virus mới ở Trung Quốc có đặc điểm của cúm heo 2009 và cúm đại dịch 1918

Đây là loại virus mà các nhà khoa học đặt tên là virus “G4 EA H1N1”. Hiện loại virus này chưa được chứng minh có khả năng lây nhiễm cho người nhưng chúng đang thể hiện khả năng tái tổ hợp trên con người. Cúm lợn H1N1 xuất hiện ở Mexico vào tháng 4-2009, lây […]