Công ty công nghệ blockchain nổi tiếng Omphalos, đã gây quỹ thành công hơn 2 triệu đô la Mỹ

Theo Bloomberg News, công ty công nghệ chuỗi khối nổi tiếng Omphalos, trong giai đoạn đầu đầu tư tài chính và giai đoạn tập trung phát hành đã huy động thành công được hơn 2 triệu đô la Mỹ ,dẫn đầu bởi quỹ Altar,vốn Quan,RedMar và ChainStrategy .Được biết, Omphalos có kế hoạch xây dựng […]