Kiệt sức vì chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Y tế Hà Lan ngất xỉu trên bục phát biểu

Theo Reuters, ông Bruins, 56 tuổi, ngất xỉu một thời gian ngắn phía sau bục khi đang tiếp nhận câu hỏi và được các đồng nghiệp giúp đỡ. Quan chức này được nhìn thấy uống một ngụm nước và rời khỏi tòa nhà. Văn phòng Bộ trưởng Y tế Hà Lan cho biết họ sẽ […]