Tăng cường công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT trong toàn ngành

Theo đó, BHXH sẽ truyền thông kết quả thực hiện toàn diện các chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT; các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, những nỗ lực của toàn Ngành trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của […]

BHXH Việt Nam đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và BHTN không dùng tiền mặt

Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ về Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, thời gian qua, ngành BHXH đã đặc biệt quan […]

Tổ chức Lễ ra quân toàn quốc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

Ngày 23/5 tới đây, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam và Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Lễ ra quân trực tuyến hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân – tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Theo Kế hoạch, Lễ ra quân được […]

Đẩy mạnh chống lãng phí trong sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, y tế

Để góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2020, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam mới đây đã ban hành Quyết định số 584/QĐ-BHXH kèm theo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Mục tiêu của Chương trình thực hành tiết kiệm, chống […]