BHXH Việt Nam đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và BHTN không dùng tiền mặt

Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ về Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, thời gian qua, ngành BHXH đã đặc biệt quan […]