Điều này vừa thể hiện sự tin cậy, gửi gắm tình yêu thương của quần chúng nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB-ĐV), vừa thể hiện sự chăm lo giáo dục, nhắc nhở của Đảng đối với mỗi CB-ĐV trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Kiểm nghiệm thực tiễn qua các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược trước đây hoặc trong xây dựng hòa bình, hầu hết các CB-ĐV đã thể hiện rất tốt sự trung thành tuyệt đối với Đảng; luôn tận tụy, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, được Đảng ta tin tưởng đánh giá cao; được nhân dân chấp nhận khắc phục mọi khó khăn, nguy hiểm ra sức bảo vệ, đùm bọc, chở che.

Ngày nay, đất nước tiếp tục phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Do đó, tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường đối với công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và quản lý, giáo dục CB-ĐV đương nhiên có những ảnh hưởng nhất định.

Vừa qua, có không ít CB-ĐV sa sút ý chí chiến đấu, thiếu thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện trong môi trường đầy rẫy cám dỗ vật chất nên đã bị sa ngã. Lãnh đạo Đảng ta đã kịp nhận ra điều đó nên nhanh chóng có những quyết sách đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ông Hà Quốc Trị – Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp xúc với các doanh nghiệp để vận động, phát triển đảng viên. Ảnh: KỲ NAM

Thiết nghĩ, sự gương mẫu của CB-ĐV trong giai đoạn hiện nay không phải là điều gì to lớn hoặc khó thực hiện, càng không phải là điều gì quá cao xa, trừu tượng. Từ khi Trung ương Đảng phát động toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thì rất nhiều giá trị được áp dụng mang lại lợi ích cho cộng đồng xã hội, động viên mọi người tích cực hưởng ứng noi theo, tạo ra một nguồn lực đặc biệt to lớn cho phát triển xã hội.

Từ đó, thấy rằng việc thực hành gương mẫu trước hết chủ yếu là do ý thức mỗi người và một phần là điều kiện cần và có.

Khi nói về vấn đề gương mẫu của CB-ĐV, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy chúng ta: “Trước hết, mình phải làm gương, gắng làm gương trong anh em và khi đi công tác, gắng làm gương cho dân. Làm gương cả về 3 mặt: tinh thần, vật chất và văn hóa. Không có gì là khó. Khó như cách mạng mà ta đã làm được và đã thành công. Muốn làm được ta phải quyết tâm, trí tâm và đồng tâm. Ta nhớ 3 chữ ấy, thực hành làm gương nêu 3 chữ ấy lên, tất là các đồng chí phải thành công”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đang mạnh mẽ bước tiếp trong thời kỳ hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, chắc chắn bên cạnh những thuận lợi và thời cơ, vận hội sẽ đan xen với những khó khăn, thách thức lớn, khó lường, đòi hỏi chúng ta phải hết sức tỉnh táo để không rơi vào những cái cạm bẫy mà các thế lực thù địch giăng sẵn. Trong đó có chiêu bài làm xói mòn lòng tin của quần chúng đối với đội ngũ CB-ĐV, làm lu mờ mục tiêu phấn đấu của CB-ĐV, trước hết là những người thiếu tu dưỡng, rèn luyện.

Từ đó cho thấy vấn đề đặt ra là tất cả CB-ĐV cần phải thể hiện việc nghiêm túc học và làm theo quan điểm của Bác Hồ về sự gương mẫu.

Đừng tự vội vã đánh mất mình trước cám dỗ để rồi phải ân hận.


Mai Lịch (TP Đà Nẵng)