Xuyên tạc là trình bày sự việc không đúng sự thật với dụng ý xấu. Chỉ người có tâm không tốt thì mới cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật, để người khác phải hiểu sai về một sự thật.

Trong công tác tư tưởng, việc nhận diện các luận điệu xuyên tạc là không đơn giản nếu không nghiên cứu kỹ. Đặc biệt, khi sự phát ngôn xuyên tạc được dẫn dắt từ một số cá nhân, trong đó có những người từng đứng trong hàng ngũ của Đảng, vì bất mãn cá nhân hoặc bị mua chuộc bởi lợi ích vật chất, kinh tế nên đã phản bội Tổ quốc, phản bội nhân dân, chà đạp lên lịch sử dân tộc.

Trong thực tiễn, những luận điệu xuyên tạc mà số cá nhân này sử dụng thường xuất hiện ở nhiều dạng, trong đó có việc bôi nhọ với vài hình thức:

Xuyên tạc đời tư cá nhân: Dựng chuyện rồi quy kết bịa đặt lãnh tụ, lãnh đạo có nhiều vợ, nhiều con, nhiều người tình, nhiều tài sản cá nhân… gây hoang mang trong cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Bùi Tuấn Lâm (SN 1984, trú TP Đà Nẵng) bị bắt vì có hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, tháng 9-2022 .Ảnh: TTXVN

Xuyên tạc mối quan hệ giữa các lãnh tụ, lãnh đạo trong quá trình lãnh đạo cách mạng gây nghi ngờ, chia rẽ.

Xuyên tạc và phủ nhận công lao, sự nghiệp cách mạng của các lãnh tụ, lãnh đạo. Họ lu loa rằng Đảng chọn sai đường lối dẫn đến gây ra chiến tranh, nghèo đói… nhằm phủ nhận thành quả cách mạng.

Quy kết hiện tượng thành bản chất: Lấy việc một bộ phận cán bộ, đảng viên tha hóa, biến chất và vi phạm để quy kết cho bản chất của Đảng, Nhà nước, gắn cho đó là cái “phổ biến” và “tất yếu” của một Đảng duy nhất cầm quyền.

Thực chất âm mưu sâu xa, nham hiểm của những luận điệu xuyên tạc này không có gì khác hơn là hạ thấp thanh danh, uy tín lãnh tụ, lãnh đạo các cấp của Đảng qua các thời kỳ, rồi qua đó để làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với các lãnh tụ, lãnh đạo để dẫn đến nghi ngờ, dao động rồi mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ. Những mục đích và hành động đó luôn đi ngược với lợi ích của quốc gia, dân tộc và các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

Nhận diện và kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động đó chính là một trong những trách nhiệm trước hết là của đội ngũ cán bộ, đảng viên – những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng. Từ nhận thức đúng để hàng động đúng, làm gương để dẫn đến lan tỏa niềm tin trong quần chúng.


Minh Khôi (TP HCM)