Thực chất kiểm điểm là để thấy rõ những việc làm được, làm tốt theo nghị quyết đã ban hành, theo kế hoạch đã triển khai, nhằm tiếp tục nhân rộng, phát huy, lan tỏa cái tốt, điều hay, cách làm sáng tạo có tính điển hình. Đồng thời, kiểm điểm là nhằm thấy công việc nào chưa hoàn thành hoặc hoàn thành nhưng chất lượng chưa cao, trách nhiệm thuộc về ai để giai đoạn tiếp theo tích cực hơn nữa, tránh những sai sót có thể xảy ra.

Tóm lại, đã kiểm điểm thì phải làm với trách nhiệm cao nhất mới mang lại hiệu quả tốt nhất, theo tinh thần “Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa” như Bác Hồ đã dạy.

Hiện nay, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở lần lượt tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 theo quy định của Điều lệ Đảng. Đây cũng là dịp để không chỉ cấp ủy cơ sở mà cả các đảng viên cần kiểm điểm để thấy được những việc đã làm, làm tốt trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra kế hoạch phấn đấu cho nhiệm kỳ mới.

Để việc kiểm điểm chi bộ, cấp ủy nhiệm kỳ có chất lượng, mang đầy đủ tính đảng, tính giáo dục, tính chiến đấu thì cần có sự tự giác của mỗi đảng viên, đặc biệt là việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của từng cá nhân cấp ủy viên. Người được kiểm điểm phải hết sức cầu thị, biết khiêm tốn lắng nghe. Người tham gia kiểm điểm phê bình đồng chí mình phải trên tinh thần xây dựng, thể hiện cho được tình thương yêu đồng chí, đồng nghiệp.

Tất nhiên, việc kiểm điểm như trên cần có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cấp ủy cấp trên để tránh làm qua loa, sơ sài, chạy theo thành tích. Trên tinh thần “chống để xây – xây phải chống” nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu toàn diện của chi bộ, việc kiểm điểm vai trò trách nhiệm của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội là rất quan trọng, cần phải được mọi đảng viên đề cao và thực hiện nghiêm túc.

Bác Hồ đã dạy: “Phải thật sự mở rộng dân chủ… Phải luôn dùng cách thật thà tự phê bình và thẳng thắn phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên. Phải kiên quyết chống cái thói “cả vú lấp miệng em”, ngăn cản quần chúng phê bình. Một đảng viên ở địa vị càng cao, thì càng phải giữ đúng kỷ luật của Đảng, càng phải làm gương dân chủ. Cần chú ý: Để làm những việc trên đây, chi bộ phải dùng cách chính trị, giáo dục, đề nghị, giải thích, khai hội bàn bạc với quần chúng…, chứ tuyệt đối không được lạm quyền, mệnh lệnh”.


Mai Lịch