Gắn kết ý Đảng với lòng dân ở Lâm Đồng

Gắn kết ý Đảng với lòng dân ở Lâm ĐồngTừ những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai hàng loạt chương trình đầu tư phát triển sản xuất đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa vươn lên phát triển ngoạn mục