Năm nay, kỷ niệm 91 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo (1.8.1930 – 1.8.2021) trong điều kiện đặc biệt là phải tập trung mọi nỗ lực để vượt qua đại dịch Covid-19, cùng nhiều việc quan trọng đòi hỏi công tác tuyên giáo đóng góp có hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP HCM, xây dựng chính quyền đô thị tại TP HCM…

Nói những điều mình tin, nói đi đôi với làm

Hình thành và phát triển gắn liền với hoạt động lãnh đạo của Đảng, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, công tác tuyên giáo của Đảng đã trải qua quá trình đấu tranh cách mạng đầy khó khăn, phức tạp trên trận địa tư tưởng văn hóa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ TP HCM là một trong những Đảng bộ ra đời sớm và đã có tới 45 năm chủ yếu hoạt động trong điều kiện bí mật ngay tại trung tâm đầu não, sào huyệt của kẻ thù, có lúc bị khủng bố trắng nhưng nhờ đường lối đúng và biết dựa vào dân nên đã tồn tại và phát triển.

Công tác tuyên giáo ở nội thành được triển khai bằng những phương pháp, hình thức phong phú, linh hoạt và táo bạo, biết khéo léo sử dụng báo chí và các loại hình văn hóa văn nghệ công khai để tổ chức phong trào. Các lực lượng, binh chủng làm công tác tuyên giáo được tổ chức phù hợp, có công khai, có bí mật, có cả bộ phận vũ trang tuyên truyền, có đội ngũ cán bộ làm công tác vận động nhuần nhuyễn, sâu sát các đối tượng, các giới, các tầng lớp đồng bào.

Từ sau ngày giải phóng, Đảng bộ và nhân dân TP HCM đã góp phần quan trọng vào việc hình thành, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng niềm tin, ý chí kiên định, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, luôn tìm cách phát huy nguồn lực con người, truyền thống kiên cường, năng động, sáng tạo, lòng nhân ái bao dung, khắc họa đậm nét dấu ấn canh tân, cách mạng của con người Sài Gòn – TP HCM.

TP HCM đã phấn đấu giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế và trung tâm nhiều mặt của cả nước, nơi khởi xướng nhiều phong trào trên các lĩnh vực. Trong công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19 đầy cam go, thử thách, Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố đã và đang nỗ lực, đồng lòng, chung sức với sức mạnh đại đoàn kết và niềm tin chiến thắng, nhanh chóng đẩy lùi đại dịch để nhịp sống năng động được hồi phục và phát triển.

Những thành tựu chung có được gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự gắn bó máu thịt và phát huy tiềm năng, sức mạnh to lớn của nhân dân… Trong quá trình phát triển, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức luôn được coi trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có những chuyển biến nhất định, trong đó có đẩy mạnh công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí…

Trong lãnh đạo, chỉ đạo chung và đối với công tác tuyên giáo, nhiều vị lãnh đạo TP HCM qua các thời kỳ đã rất quan tâm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và trực tiếp làm công tác tư tưởng, truyền đạt chủ trương, đưa ra quyết sách hợp lòng dân, biết nắm lấy công cụ báo chí và các loại hình văn học nghệ thuật để khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tiến công, phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, biết lắng nghe và tháo gỡ khó khăn…

Nhiều bài học của công tác tuyên giáo vẫn luôn có giá trị thực tiễn như chủ động cung cấp thông tin, nắm bắt được tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân, không ngừng nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, xây dựng lòng tin… Muốn thuyết phục và xây dựng lòng tin, bản thân người làm tuyên giáo phải nói những điều mình tin và phải nói đi đôi với làm. Để nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên giáo cần sâu sát với thực tiễn, gần dân, luôn lắng nghe và đổi mới, kiên định và sáng tạo, tránh chủ quan, giáo điều.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê tặng hoa cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyên giáo năm 2019. Ảnh: TRƯỜNG HOÀNG

Phát động xây – chống một cách tích cực

Thực tiễn đang đòi hỏi công tác tuyên giáo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, hình thức, tổ chức lực lượng và phương thức chỉ đạo. Việc lắng nghe, đối thoại, phản hồi chính sách, đề xuất, góp ý xây dựng… cần được tăng cường thường xuyên hơn, nhất là trong điều kiện xây dựng chính quyền đô thị, không tổ chức hội đồng nhân dân ở quận, phường.

TP HCM có thế mạnh về báo chí, văn hóa văn nghệ và lực lượng làm công tác tuyên giáo khá hùng hậu, trong đó có lực lượng làm công tác tuyên truyền miệng, những báo cáo viên, tuyên truyền viên. Cần làm thế nào để thông qua các lực lượng làm công tác tuyên giáo, thông qua hệ thống Đảng, mặt trận – đoàn thể… nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời có sự phản ánh, xử lý một cách nhanh nhạy. Phát động cho được việc xây – chống một cách tích cực. Với những thông tin sai trái, không đúng sự thật, nhất là trên mạng, thì cần phản bác kịp thời, sắc bén.

Chủ động nắm thông tin, cung cấp thông tin, sâu sát thực tiễn, tổng kết, nhân lên những mô hình, điển hình làm lan tỏa những giá trị tư tưởng, thẩm mỹ, giá trị nhân văn, thúc đẩy xây dựng văn hóa, con người, cổ vũ việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy ý chí, khát vọng vươn lên… là những đòi hỏi, gửi gắm đối với những người làm công tác tuyên giáo nơi thành phố mang tên Bác kính yêu. 

Nhiều thuận lợi và thách thức

Công tác tuyên giáo thời nào cũng khó. Ngày nay, tuy có nhiều thuận lợi hơn nhưng cũng nhiều thách thức và rủi ro hơn, nhất là trong tình tình có một bộ phận suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm ảnh hưởng lòng tin nơi dân; các thế lực thù địch tập trung chống phá bằng các âm mưu, thủ đoạn thâm độc, trong đó có sử dụng internet, không gian mạng…

Nếu không đủ thông tin cần thiết, nếu thiếu tầm, thiếu tâm, hở chút là phê phán, quy chụp, áp đặt…, không đủ sức chịu đựng để lắng nghe, nhất là những lời phê bình chân thành, thẳng thắn, xây dựng thì khó có thể tiếp cận sự thật, cũng như tìm giải pháp tham mưu cho Đảng xử lý tốt những vấn đề đang đặt ra sát với thực tiễn, hợp lòng dân.

Nói không với thông tin “xấu, độc”

Hiện nay, công nghệ thông tin ngày càng phát triển vượt bậc, các trang mạng xã hội ngày càng nhiều. Đa số cán bộ, đảng viên cũng lập tài khoản Zalo, Facebook làm phương tiện giao tiếp và lĩnh hội thông tin trên các trang mạng để phục vụ công tác hoặc cho nhu cầu của bản thân.

Thông tin trên mạng thì có những thông tin chính thống, được các cơ quan chức năng công bố hoặc được các cơ quan truyền thông, báo chí đăng phát, in ấn. Những thông tin này rất bổ ích trong việc giúp chúng ta nắm vững chủ trương, đường lối, các tiến bộ về khoa học kỹ thuật để vận dụng nâng cao chất lượng cuộc sống; nâng cao nhận thức về chính trị, khoa học và đời sống; xây dựng và bồi đắp chủ nghĩa yêu nước, lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa; góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, trên mạng cũng có loại thông tin “xấu, độc” do các tổ chức phản động hay của các nhóm người, cá nhân… tung lên nhằm chống phá nhà nước ta, gây chia rẽ mất đoàn kết, gây khó khăn cho sự phát triển của đất nước; lôi kéo dân chúng vào những việc gây rối loạn an ninh trật tự, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và hiện nay là sự nghiệp xây dựng CNXH, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Những thông tin “xấu, độc” này là sai sự thật, thổi phồng, bóp méo sự thật, bịa đặt, vu khống.

Nhìn lại việc tham gia cộng đồng mạng sẽ thấy có không ít cán bộ, đảng viên thấy cái đúng mà không bảo vệ, thấy cái sai mà không đấu tranh; thờ ơ, vô cảm trước thông tin “xấu, độc”. Thậm chí, có cán bộ, đảng viên còn thể hiện sự lấp lửng khiến quần chúng nửa tin nửa ngờ.

Thực tế trên cho thấy thông tin “xấu, độc” không chỉ gây hại đến đời sống của người dân mà còn làm mất trật tự an ninh của xã hội; làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước… Vì vậy, cán bộ, đảng viên phải là những người cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phòng trừ những thông tin “xấu, độc”. Quần chúng nhân dân luôn tin tưởng và nhìn vào cán bộ, đảng viên để hành động.

Điều này đặt ra cho mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao tính tiên phong của mình trên không gian mạng. Cụ thể, thấy đúng thì phải bảo vệ, thấy sai thì phải đấu tranh; tuyệt đối không chia sẻ, phát tán những thông tin không chính thống hoặc thông tin có nội dung “xấu, độc”. Có như thế mới xứng đáng là những người mà Đảng tin yêu, nhân dân kính trọng.

Trần Văn Bình (Chi bộ tổ dân phố 5, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)


PHẠM PHƯƠNG THẢO (nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM)

Chia sẻ