Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, Tỉnh ủy Quảng Nam luôn quán triệt xuyên suốt tinh thần phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt. Đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KT-GS) luôn được đặc biệt chú trọng.

“Trên nóng, dưới cũng nóng”

Ông Phan Thái Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết trong thời gian qua, cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp của tỉnh đã tích cực, chủ động đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KT-GS và kỷ luật của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị đánh giá công tác kiểm tra – giám sát, kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2022 .Ảnh: HÀN GIANG

Dấu ấn nổi bật là UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác KT-GS, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021 – 2025. Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Tỉnh ủy về công tác KT-GS kể từ khi tái lập tỉnh, tạo nền tảng cho công tác KT-GS nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo; thể hiện nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT-GS nhằm phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Một điểm mới trong công tác KT-GS thời gian qua đồng thời cũng thể hiện rõ sự cố gắng, quyết tâm rất cao trong thực hiện nhiệm vụ KT-GS của Đảng bộ Quảng Nam là cấp ủy, UBKT các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ KT-GS với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, chủ động.

Sáu tháng đầu năm nay, kết quả triển khai các nhiệm vụ KT-GS tại Quảng Nam đều tăng cao so cùng kỳ năm 2021. Trong đó, cấp ủy các cấp kiểm tra 247 tổ chức Đảng (tăng 5%) và 718 đảng viên (tăng 25%), giám sát chuyên đề 181 tổ chức Đảng (tăng 8%) và 509 đảng viên (tăng 46%), UBKT các cấp kiểm tra 43 tổ chức Đảng (tăng 72%) và 141 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 88%), giải quyết tố cáo đối với 11 đảng viên (tăng 22%), UBKT cấp huyện và tương đương thi hành kỷ luật 42 đảng viên (tăng 75%).

“Việc KT-GS, xử lý kỷ luật của cấp ủy, UBKT các cấp tăng cao là kết quả của việc tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT-GS; thể hiện rõ không còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” mà bây giờ “trên nóng dưới cũng nóng”, nhất là thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, từ đó kịp thời phát hiện khuyết điểm, vi phạm của đảng viên và xử lý kỷ luật để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phát huy tác dụng trong răn đe, cảnh tỉnh, giáo dục cán bộ, đảng viên” – ông Bình nói.

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương

Thể hiện tinh thần “trên nóng, dưới cũng đã nóng”, ông Vũ Văn Thẩm, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh, cho biết bên cạnh quyết liệt triển khai các nghị quyết của trung ương, của Tỉnh ủy về công tác KT-GS, kỷ luật Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh cũng ban hành Chỉ thị 27 về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, thay đổi tác phong lề lối làm việc của cán bộ công chức trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, UBKT Huyện ủy phát hiện 2 tổ chức Đảng và 10 đảng viên vi phạm.

“Chúng tôi nhận thức rằng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra phải thực hiện một cách đồng bộ, chặt chẽ, liên tục. Mỗi cơ quan đều phải nhận thức được trách nhiệm kiểm tra, ngành nào, tổ chức nào đưa ra chủ trương thì ngành đó, tổ chức đó phải đi kiểm tra. Từ việc tăng cường KT-GS đã mang lại hiệu quả bộ máy hoạt động tốt hơn, mọi chủ trương được triển khai hiệu quả hơn, từ đó phục vụ nhân dân tốt hơn” – ông Thẩm nhấn mạnh.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam, cho hay đơn vị đã tăng cường công tác KT-GS. Sáu tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra 2 Đảng ủy cơ sở Đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu; cấp ủy cơ sở kiểm tra 39 chi bộ trực thuộc và 105 đảng viên; giám sát 37 tổ chức Đảng và 135 đảng viên. UBKT Đảng ủy Khối giám sát 3 tổ chức Đảng và 3 đảng viên. UBKT cấp cơ sở giám sát 31 tổ chức Đảng và 31 đảng viên; tham gia thẩm tra đạo đức, lối sống phục vụ công tác cán bộ của Tỉnh ủy và của Đảng bộ Khối 107 trường hợp. Qua KT-GS, UBKT Đảng ủy Khối đình chỉ sinh hoạt Đảng một trường hợp. 8 trường hợp bị thi hành kỷ luật, với hình thức khiển trách 3, cảnh cáo 1, khai trừ 4.

Theo ông Bình, qua KT-GS, cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp đã đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để chấn chỉnh, uốn nắn, khắc phục; phát hiện, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh những chủ trương, chính sách chưa phù hợp, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận, nhân dân quan tâm.

Tăng cường kiểm soát quyền lực

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định đến uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

Khi vai trò và trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, được phát huy sẽ khắc phục cơ bản tình trạng “dĩ hòa vi quý”, “nể nang, né tránh, ngại va chạm” trong phê bình, tự phê bình, KT-GS, kỷ luật của Đảng…; góp phần củng cố niềm tin, làm sâu sắc hơn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Đây chính là tiền đề quan trọng để Quảng Nam tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ kiểm tra

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Thái Bình khẳng định sẽ điều chuyển công tác đối với thành viên UBKT các cấp, cán bộ được phân công theo dõi địa bàn, lĩnh vực nếu địa bàn, lĩnh vực phụ trách có xảy ra sai phạm để nâng cao trách nhiệm của cán bộ kiểm tra các cấp. Từ đó, cán bộ UBKT các cấp đã phát huy cao hơn tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát địa bàn phụ trách, theo dõi, phát hiện dấu hiệu vi phạm, tổ chức kiểm tra ở tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực, địa bàn; trong đó, đã tập trung kiểm tra một số lĩnh vực khó, địa bàn nổi cộm, phức tạp, trước đây ít kiểm tra hoặc chưa được kiểm tra…


TRẦN THƯỜNG