Yodaplus DocuTrade: Chuyển đổi Tài chính Thương mại với Giải pháp Tài liệu Tuân thủ MLETR

Yodaplus, một công ty Dịch vụ CNTT có trụ sở tại Mumbai đang thúc đẩy Tài chính Thương mại Kỹ thuật số với Giải pháp Tài liệu Tuân thủ MLETR – DocuTrade

MUMBAI, Ấn Độ, 25 tháng 8 năm 2023 — Yodaplus, một công ty dịch vụ CNTT hàng đầu có trụ sở tại Mumbai, tự hào giới thiệu dự án mới nhất của mình, Yodaplus DocuTrade, một giải pháp tài liệu cách mạng tuân thủ MLETR (Luật mẫu về hồ sơ điện tử có thể chuyển nhượng). Được phát triển hợp tác với Mạng lưới Thương mại XDC và tận dụng sức mạnh của khung Chứng thực Mở, công cụ tài chính thương mại kỹ thuật số này hứa hẹn sẽ định hình lại bối cảnh thương mại toàn cầu.

Nilesh Pathak — Trưởng phòng Phát triển Blockchain, Yodaplus Technologies

Nilesh Pathak — Trưởng phòng Phát triển Blockchain, Yodaplus Technologies

Khi các cuộc thảo luận quốc tế chuyển sang lĩnh vực kỹ thuật số với MLETR hướng dẫn quá trình chuyển đổi, Yodaplus đứng ở tuyến đầu của sự thay đổi thời đại này. Giải pháp đột phá của họ hứa hẹn các tài liệu thương mại kỹ thuật số không chỉ là bản sao kỹ thuật số mà còn mang cùng trọng lượng pháp lý như các hồ sơ giấy truyền thống.

Vượt xa sự số hóa đơn thuần, Yodaplus DocuTrade đảm bảo quá trình tạo và quản lý liền mạch các tài liệu thương mại quan trọng. Từ Vận đơn và Hóa đơn Thương mại đến các tài liệu chuyên biệt hơn như Phiếu nhận kho và Chứng nhận Bảo hiểm, nền tảng này đơn giản hóa các quy trình tài liệu thương mại cho các bên tham gia.

Liên minh với Mạng lưới Thương mại XDC tăng cường lời đề nghị của Yodaplus. Cùng nhau, họ nhắm đến việc cầu nối “khoảng trống tài chính thương mại” ước tính hơn 2 nghìn tỷ USD, thường làm lu mờ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nền tảng kết quả không chỉ cung cấp thanh khoản quan trọng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ mà còn mở ra các cơ hội cho các nhà cung cấp thanh khoản bằng cách giới thiệu với họ một lớp tài sản thay thế, thúc đẩy thêm sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Bằng cách tận dụng khung Chứng thực Mở của IMDA Singapore và Mạng lưới XDC, Yodaplus đã phát triển một giải pháp đột phá để quản lý vòng đời của các tài liệu thương mại. Hệ thống này cho phép khớp nhu cầu thanh khoản một cách trơn tru cho tài chính các khoản phải thu dựa trên các tài liệu thương mại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng nhu cầu vốn lưu động được hỗ trợ bởi tài sản kỹ thuật số, đồng thời tuân thủ luật pháp của nhiều khu vực tài phán.

Nilesh Pathak, Trưởng phòng Phát triển Blockchain tại Yodaplus, nhận xét: “Sự hợp tác của chúng tôi với Mạng lưới Thương mại XDC đã đỉnh điểm trong một sự hợp nhất kết hợp sức mạnh công nghệ với những phức tạp của tài chính thương mại. Chúng tôi hình dung giải pháp tuân thủ MLETR của mình như một ngọn hải đăng của sự đổi mới, sẵn sàng làm sống lại ngành tài chính thương mại, do đó đóng góp vào bức tranh kinh tế toàn cầu.”

Giới thiệu về Yodaplus DocuTrade:

Yodaplus DocuTrade không chỉ đơn thuần là một sản phẩm; đó là tầm nhìn về tương lai. Được thiết kế với sự chính xác và hiểu biết sâu sắc về tài chính thương mại, giải pháp tài liệu tuân thủ MLETR cách mạng này là cầu nối giữa các quy trình thương mại truyền thống và kỷ nguyên kỹ thuật số. Đơn giản hóa vô số quy trình tài liệu thương mại, DocuTrade đem lại mức độ hiệu quả chưa từng có. Nền tảng thể hiện sự cống hiến của Yodaplus cho đổi mới, cung cấp các công cụ không chỉ tạo điều kiện cho chuyển đổi kỹ thuật số mà còn tôn trọng và duy trì ý nghĩa pháp lý của mọi giao dịch. Với trọng tâm là trao quyền cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, DocuTrade nổi lên như một ngọn hải đăng hy vọng, thắp sáng con đường để các doanh nghiệp tiếp cận các cơ hội chưa được khám phá và điều hướng một cách trơn tru tương lai của tài chính thương mại.

Giới thiệu về Yodaplus:

Có trụ sở chính tại Mumbai, Yodaplus là một công ty dịch vụ CNTT uy tín nổi tiếng về sự xuất sắc trong chuyển đổi số, công nghệ blockchain, số hóa tài chính thương mại, trí tuệ nhân tạo và IoT. Dưới sự dẫn dắt của Vishrut Srivastava, công ty liên tục cung cấp các giải pháp công nghệ tiên phong phục vụ khách hàng toàn cầu, đụng chạm mọi góc từ Hoa Kỳ và Anh đến UAE và Singapore.

Liên hệ báo chí:

Amit Pareek
Giám đốc tiếp thị cao cấp
amitp@yodaplus.com