WiMi phát triển hệ thống thu thập dữ liệu dựa trên thuật toán mô hình hóa dữ liệu trí tuệ nhân tạo

25 4 WiMi Developed an Data Collection System Based on AI Data Modeling Algorithm

HÀ NỘI, 11 tháng 8, 2023 — WiMi Hologram Cloud Inc. (NASDAQ: WIMI) (“WiMi” hoặc “Công ty”), một nhà cung cấp công nghệ Hologram Augmented Reality (“AR”) toàn cầu hàng đầu, hôm nay thông báo rằng đã phát triển hệ thống thu thập dữ liệu dựa trên thuật toán mô hình hóa dữ liệu AI. Hệ thống này là một hệ thống toàn diện kết hợp AI, mô hình hóa dữ liệu, thuật toán và thu thập dữ liệu. Nó có thể thu thập và tích hợp dữ liệu theo cách khác nhau và xử lý và phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng mô hình dữ liệu và thuật toán để suy ra thông tin và kiến thức có giá trị và tăng giá trị và việc sử dụng dữ liệu. Ngoài ra, hệ thống thu thập cũng có thể cung cấp cho doanh nghiệp các dịch vụ dữ liệu thông minh và tiện lợi hơn trong khi đảm bảo an ninh dữ liệu, quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu, và thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cấp các ngành công nghiệp.

Hệ thống thu thập dữ liệu bao gồm các mô-đun công nghệ cốt lõi như thu thập dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, tính toán phân tán, thị giác hóa dữ liệu, v.v. Những mô-đun cốt lõi này là chìa khóa để hệ thống đạt được hiệu quả thu thập thông tin và phân tích dữ liệu chính xác cao.

Thu thập dữ liệu: chủ yếu chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau và thực hiện xử lý sơ bộ. Việc thu thập thông tin hiệu quả là tiên quyết, do đó thiết kế mô-đun thu thập dữ liệu rất quan trọng.

Tiền xử lý dữ liệu: với kích thước dữ liệu ngày càng lớn, có thể tồn tại nhiều thông tin rác và dữ liệu trùng lặp trong dữ liệu, điều này sẽ ảnh hưởng đến phân tích và dự đoán sau này. Tiền xử lý dữ liệu nhằm lọc dữ liệu, loại bỏ nhiễu, biến đổi, giảm trùng lặp và các hoạt động khác đối với dữ liệu thô thu thập ban đầu để đảm bảo chất lượng dữ liệu cho phân tích và khai thác dữ liệu sau này.

Phân tích dữ liệu: phân tích dữ liệu là một trong những chức năng cốt lõi của hệ thống, và phân tích dữ liệu chủ yếu chịu trách nhiệm phân tích và mô hình hóa dữ liệu bằng cách sử dụng thuật toán học máy nhằm hiểu tốt hơn đặc điểm và mối quan hệ của dữ liệu cũng như dự đoán xu hướng tương lai. Dữ liệu được mô hình hóa sau đó được xử lý và phân tích bằng cách lựa chọn thuật toán phù hợp như cụm, phân loại, khuyến nghị v.v., và thuật toán liên tục được tối ưu hóa nhằm cải thiện độ chính xác dự đoán.

Tính toán phân tán: do kích thước và độ phức tạp ngày càng tăng của dữ liệu, cần sử dụng công nghệ tính toán phân tán để phân công nhiệm vụ cho nhiều nút xử lý song song nhằm tăng hiệu quả tính toán và đạt độ bền cao, độ tin cậy cao. Do đó, thiết kế mô-đun tính toán phân tán cũng là một phần rất quan trọng của hệ thống.

Thị giác hóa dữ liệu: kết quả phân tích dữ liệu cần được hiển thị cho người dùng dưới dạng thị giác hóa. Mô-đun này hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ, bản đồ nhiệt v.v. để giúp người dùng hiểu kết quả phân tích dữ liệu tốt hơn.

Việc phát triển hệ thống thu thập dữ liệu của WiMi dựa trên thuật toán mô hình hóa dữ liệu AI có ý nghĩa và giá trị sâu xa, sẽ thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cấp trong các ngành công nghiệp khác nhau và mang lại nhiều cơ hội kinh doanh và lợi thế cạnh tranh hơn cho doanh nghiệp. Nó có thể xử lý lượng dữ liệu lớn, bao gồm cả dữ liệu cấu trúc và không cấu trúc, thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau và tích hợp dữ liệu. Sau đó, nó thu thập và phân tích dữ liệu bằng các thuật toán học sâu, học máy và các thuật toán khác để tự động phát hiện các mối liên hệ và quy luật tiềm ẩn giữa dữ liệu và tăng giá trị của dữ liệu, có thể giúp các nhà ra quyết định hiểu rõ và nắm bắt tốt hơn các tình huống kinh doanh phức tạp, để đưa ra quyết định tốt hơn, và giúp doanh nghiệp hoàn thành chuyển đổi số và thực hiện vận hành và quản lý số. Ngoài ra, nó có khả năng tự điều chỉnh, có thể điều chỉnh các tham số thuật toán và tối ưu hóa hiệu suất thuật toán phù hợp với tình hình thực tế. Nó cũng sử dụng công nghệ tính toán phân tán và các công nghệ khác để tăng hiệu quả xử lý song song dữ liệu. Giảm can thiệp thủ công, tăng tự động hóa và giảm chi phí vận hành và rủi ro cho doanh nghiệp. Đồng thời, hệ thống thu thập cũng có biện pháp an ninh và bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt để đảm bảo quyền riêng tư và an ninh dữ liệu.

Ứng dụng của hệ thống này rất rộng, bao gồm các ngành và lĩnh vực như tài chính, y tế, quảng cáo, thành phố thông minh, sản xuất công nghiệp và những ngành khác. Theo dự báo của các tổ chức nghiên cứu thị trường, quy mô thị trường dữ liệu lớn và AI toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới và dự kiến đạt hàng trăm tỷ USD vào năm 2025. Cùng với sự trưởng thành dần của công nghệ hệ thống thu thập dữ liệu và mở rộng liên tục phạm vi ứng dụng, triển vọng thị trường của nó sẽ ngày càng rộng lớn hơn.

Về WIMI Hologram Cloud

WIMI Hologram Cloud, Inc. (NASDAQ: WIMI) là nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật toàn diện tập trung vào lĩnh vực chuyên nghiệp bao gồm phần mềm HUD hologram AR cho ô tô, LiDAR xung hologram 3D, thiết bị trường sáng hologram mang trên đầu, bán dẫn hologram, phần mềm đám mây hologram, định vị ô tô hologram và những lĩnh vực khác. Các dịch vụ và công nghệ hologram AR của nó bao gồm ứng dụng ô tô AR hologram, công nghệ LiDAR xung hologram 3D, công nghệ bán dẫn thị giác hologram, phát triển phần mềm hologram, công nghệ quảng cáo AR hologram, công nghệ giải trí AR hologram, thanh toán ARSDK, giao tiếp hologram tương tác và các công nghệ AR hologram khác.

Tuyên bố an toàn

Bản tin này chứa “tuyên bố tương lai” trong Đạo luật Cải cách Quyền