Vượt qua Thùng rác: Nhóm Quản lý Chất thải Gọn gàng Phát hành Báo cáo Dấu chân Carbon 2023 và Tiết lộ Sự Hiện diện Âm Carbon

SINGAPORE, 29 tháng 8 năm 2023 — Nhóm Quản Lý Chất Thải Gọn Gàng công bố báo cáo dấu chân các-bon đánh giá tác động phát thải của mình và các mục tiêu trong tương lai. Thông qua các cách tiếp cận sáng tạo và cam kết không lay chuyển đối với tính bền vững trong cả cơ sở xử lý chất thải và tái chế của họ, họ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc tiết kiệm các-bon.

Với công suất xử lý hàng năm 64.932 tấn chất thải mỗi năm, Nhóm Quản Lý Chất Thải Gọn Gàng thể hiện sự cống hiến của mình đối với việc giảm thiểu tác động của chất thải bằng cách tái chế 74,2% tất cả chất thải được xử lý. Nhóm đã giảm nhu cầu về vật liệu nguyên sinh bằng cách chuyển hướng 48.201 tấn chất thải khỏi bãi rác sang các cơ sở tái chế, biến rác thải thành các nguồn lực có giá trị.

Thành tựu này nhấn mạnh vai trò của họ là nhà đóng góp tích cực vào các mục tiêu môi trường địa phương và toàn cầu. “Chúng tôi rất vui mừng khi đứng ở tuyến đầu của việc xử lý chất thải bền vững và bảo vệ môi trường,” ông Vincent Wang, Giám đốc của Nhóm Quản Lý Chất Thải Gọn Gàng nói. “Chúng tôi hiểu rằng nhiệm vụ xử lý chất thải vượt xa việc giữ cho Singapore sạch sẽ. Nó chứa một sứ mệnh sâu sắc hơn để đón nhận các nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn và mở đường cho một tương lai bền vững hơn. ”

Vượt xa sự giảm phát thải thuần túy, Nhóm Quản Lý Chất Thải Gọn Gàng tự hào đứng vữi tư cách một thực thể các-bon âm. Trong khi các hoạt động của họ phát thải 8 triệu tấn khí thải các-bon, nỗ lực tái chế của họ đã giúp tiết kiệm 34 triệu tấn khí thải các-bon. Điều này khiến nhóm đứng ở mức các-bon âm 26 triệu tấn. Tác động của các khoản tiết kiệm các-bon này tương đương với việc trồng 1,2 triệu cây trưởng thành trong một năm hoặc loại bỏ 12.000 ô tô khỏi đường phố.

Họ tiếp tục hướng tới mục tiêu tiếp tục tăng cường tiết kiệm phát thải các-bon bằng cách kết hợp các giải pháp để tăng tỷ lệ tái chế của họ và kết hợp các nguồn năng lượng xanh, bao gồm:

 1. Lắp đặt tấm pin mặt trời
  Để tạo ra năng lượng sạch tại chỗ và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch,
 2. Máy tái chế cáp đồng
  Thúc đẩy hiệu quả tài nguyên và giảm thiểu nhu cầu khai thác đồng mới.
 3. Xử lý phương pháp khô để tái chế đồng
  Loại bỏ việc sử dụng nước và thải nước thải và giảm phát thải các-bon.
 4. Máy nghiền gỗ để loại bỏ chất gây ô nhiễm
  Cải thiện hiệu quả tái chế gỗ, giảm dấu chân các-bon và đảm bảo chất lượng gỗ tái chế cao hơn.

Để biết thêm thông tin về Nhóm Quản Lý Chất Thải Gọn Gàng và các thực hành xử lý chất thải bền vững của nó, vui lòng truy cập https://tidygroup.com.sg/sustainability/.

Về Nhóm Quản Lý Chất Thải Gọn Gàng

Nhóm Quản Lý Chất Thải Gọn Gàng là một công ty quản lý chất thải toàn diện dành riêng cho các thực hành quản lý chất thải bền vững và có trách nhiệm. Các dịch vụ của họ bao gồm xử lý chất thải chung, tái chế kim loại và nhựa, kho bãi và vận chuyển, thu hồi và tái chế vật liệu, xử lý chất thải hóa học và tái chế dung môi.