Trình bày trực tiếp 2023WCLC | Phân tích phân tử xác nhận hiệu quả của xét nghiệm ctDNA dựa trên mô u và huyết thanh trong việc

  • Đã quan sát thấy sự tương đồng cao giữa xét nghiệm dựa trên mô khối u và xét nghiệm DNA khối u lưu hành trong huyết tương (ctDNA) trong việc phát hiện các đột biến EGFR exon 20 chèn (Exon20ins).
  • Cả xét nghiệm dựa trên mô khối u và xét nghiệm ctDNA trong huyết tương đều có thể được sử dụng để xác định bệnh nhân có thể hưởng lợi từ điều trị bằng sunvozertinib.
  • Xét nghiệm ctDNA trong huyết tương có thể được sử dụng như một công cụ bổ trợ cho xét nghiệm dựa trên mô khối u, đặc biệt trong các tình huống lâm sàng khi mô khối u bị hạn chế hoặc không khả dụng.

THÀNH PHỐ THƯỢNG HẢI, Ngày 17 tháng 8 năm 2023 — Dizal sẽ trình bày kết quả phân tích phân tử về các đột biến EGFR Exon20ins trong mô khối u và ctDNA trong huyết tương bằng phương pháp trình tự thế hệ mới, và sự tương quan của chúng với hoạt động lâm sàng quan sát thấy ở bệnh nhân được điều trị bằng sunvozertinib, trong một bài thuyết trình ngắn tại Hội nghị Thế giới về ung thư phổi năm 2023 (WCLC), diễn ra vào ngày 9 tháng 9 – 12 tháng 9 năm 2023 tại Singapore.

Tiêu đề:

 

Tình trạng đột biến EGFR Exon 20 chèn trong mô khối u và ctDNA trong huyết tương ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ được điều trị bằng sunvozertinib

Tác giả chính:

Giáo sư Mengzhao Wang, MD, PhD tại Bệnh viện Y học Liên hợp Bắc Kinh

Ngày và giờ:

3:57 PM-4:02 PM UTC+8, ngày 11 tháng 9 năm 2023

Phiên:

MA14. Chỉ số di truyền học cho ung thư phổi không tế bào nhỏ

Loại phiên:

Trình bày ngắn

Số thông báo tóm tắt & Liên kết:

https://cattendee.abstractsonline.com/meeting/10925/Session/113

Sunvozertinib, một chất ức chế tyrosine kinase EGFR (TKI) có chọn lọc cao nhắm mục tiêu phổ rộng các đột biến EGFR, là loại thuốc đổi mới loại I đầu tiên và duy nhất của Trung Quốc dành cho điều trị ung thư phổi đã nhận được chỉ định thuốc đột phá cả từ Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc (NMPA) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). NMPA đã chấp nhận đơn đăng ký thuốc mới (NDA) và cấp đánh giá ưu tiên cho sunvozertinib để điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) tiến triển có đột biến EGFR Exon20ins sau hóa trị liệu dựa trên platin. Kết quả chính của nghiên cứu then chốt đầu tiên, được biết đến với tên WU-KONG6, cho thấy tiềm năng của sunvozertinib như là phương pháp điều trị loại nhất trong tình huống ≥đường thứ hai của NSCLC có đột biến EGFR Exon20ins.

Xét nghiệm dựa trên mô khối u và ctDNA trong huyết tương là công cụ quan trọng để chẩn đoán NSCLC có EGFR Exon20ins. Trong nghiên cứu WU-KONG6, mẫu mô khối u và huyết tương đã được thu thập tại thời điểm đầu và phân tích bằng phương pháp xét nghiệm dựa trên kỹ thuật trình tự thế hệ mới. Kết quả phân tích phân tử như sau:

  • Đã quan sát thấy sự tương đồng cao giữa xét nghiệm dựa trên mô khối u và xét nghiệm ctDNA trong huyết tương trong việc phát hiện đột biến EGFR Exon20ins. Tỷ lệ đồng ý dương giữa xét nghiệm dựa trên mô khối u và xét nghiệm ctDNA trong huyết tương là cao (69,1%). Hơn nữa, các phân loại đột biến con EGFR Exon20ins được xác định cả trong xét nghiệm dựa trên mô khối u và xét nghiệm ctDNA trong huyết tương là giống nhau.
  • Bệnh nhân mà mô khối u hoặc ctDNA trong huyết tương dương tính với đột biến EGFR Exon20ins có thể hưởng lợi từ điều trị bằng sunvozertinib. Tỷ lệ đáp ứng khách quan (ORR) ở bệnh nhân có đột biến EGFR Exon20ins trong mô khối u và ctDNA trong huyết tương lần lượt là 59,8% và 63,0%, tương đương với ORR là 60,8% trong tổng quần thể hiệu quả.

Những phát hiện này cho thấy cả xét nghiệm dựa trên mô khối u và xét nghiệm ctDNA trong huyết tương đều có thể được sử dụng để xác định bệnh nhân có thể hưởng lợi từ điều trị bằng sunvozertinib. Xét nghiệm ctDNA trong huyết tương có thể đóng vai trò công cụ bổ trợ, đặc biệt trong các tình huống lâm sàng khi tiếp cận mô khối u bị hạn chế hoặc không khả dụng.

Về sunvozertinib (DZD9008)

Sunvozertinib là chất ức chế EGFR không thể đảo ngược được phát hiện bởi các nhà khoa học Dizal nhắm mục tiêu phổ rộng các đột biến EGFR với độ chọn lọc EGFR dạng hoang là cao. Nghiên cứu then chốt đầu tiên của sunvozertinib, được biết đến với tên WU-KONG6, đã đạt được mục tiêu chính của mình, cho thấy hiệu quả chống khối u vượt trội ở bệnh nhân NSCLC đã điều trị trước đó có EGFR Exon20ins. Vào tháng 1 năm 2023, Trung tâm Đánh giá Thuốc (CDE) của Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc (NMPA) đã cấp đánh giá ưu tiên cho sunvozertinib và chấp nhận Đơn đăng ký Thuốc mới (NDA) cho sunvozertinib để điều trị ung thư phổi tiến triển có đột biến EGFR Exon20ins sau hóa trị liệu dựa trên platin.

Sunvozertinib cho thấy hồ sơ an toàn dung nạp tốt và dễ quản lý trong lâm sàng. Các tác dụng phụ liên quan đến thuốc thường gặp