Tốc độ và đam mê: Lễ hội đua ngựa Jirem khai mạc ở Nội Mông

TONGLIAO, Trung Quốc, 23 tháng 8 năm 2023 – Đây là một báo cáo từ Trung Quốc SCIO:

 

Vào ngày hè cuối này, hãy trải nghiệm sự lãng mạn và hồi hộp độc đáo của đồng cỏ Horqin tại Lễ hội đua ngựa Jirem.

Tốc độ và đam mê: Lễ hội đua ngựa Jirem khai mạc ở Nội Mông
http://english.scio.gov.cn/videos/2023-08/23/content_106559233.htm