TD Holdings, Inc. Ký kết Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược để Phát triển Dự án Pin Năng lượng ở Đông Nam Á

Dự kiến sản lượng hàng năm của Dự án có thể đạt 412 triệu USD

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, 28 tháng 8 năm 2023 — Công ty TD Holdings, Inc. (Nasdaq: GLG) (“Công ty”), một công ty cung cấp dịch vụ giao dịch hàng hóa ở Trung Quốc, hôm nay thông báo rằng họ đã ký kết một thỏa thuận hợp tác chiến lược (“Thỏa thuận”) với Công ty TNHH Công nghệ Lưu trữ Năng lượng Thâm Quyến Tân Đô Viễn (“Tân Đô Viễn”), một doanh nghiệp công nghệ hàng đầu chuyên nghiên cứu và sản xuất pin lưu trữ năng lượng hiệu suất cao ở Trung Quốc, để phát triển một dự án lưu trữ pin (“Dự án”) ở Đông Nam Á. Dự án thể hiện tham vọng của Công ty trong việc bước vào thị trường pin lưu trữ năng lượng tái tạo ở Đông Nam Á.

Theo khuôn khổ chiến lược, cả hai bên đồng ý thành lập một liên doanh (“LD”) có tên Công ty Công nghệ Lưu trữ Năng lượng Bạch Ngọc ở Trung Quốc. Công ty và Tân Đô Viễn sẽ nắm giữ lần lượt 51% và 49% cổ phần của LD. Công ty đồng ý phụ trách tiếp thị và bán hàng của Dự án và Tân Đô Viễn đồng ý phụ trách nghiên cứu và phát triển cũng như sản xuất pin năng lượng của Dự án. Khi hoàn thành, dự kiến sản lượng hàng năm của Dự án có thể đạt 3 tỷ NDT (khoảng 412 triệu USD), điều này sẽ đáng kể tăng lợi nhuận và hiệu suất của Công ty trong tương lai gần.

Trong quan hệ đối tác chiến lược này, Đông Nam Á nhận được sự chú ý đặc biệt, nhờ dân số đông đúc, nền kinh tế phát triển mạnh và chính sách thân thiện với doanh nghiệp. Tân Đô Viễn, đã là nhà dẫn đầu trong đổi mới pin, có kế hoạch cung cấp năng lượng cho các ngành từ ô tô điện và giao thông vận tải đến chăm sóc sức khỏe, nhà thông minh và chiếu sáng thông minh.

Renmei Ouyang, Giám đốc điều hành của Công ty TD Holdings, Inc., chia sẻ sự phấn khởi của mình, và khẳng định: “Quan hệ đối tác chiến lược của chúng tôi với Tân Đô Viễn được thiết kế để củng cố vị thế của chúng tôi trên thị trường năng lượng tái tạo toàn cầu. Bằng cách tập trung vào việc phát triển và triển khai các pin lưu trữ năng lượng tiên tiến, chúng tôi nhằm mục đích tăng cường khả năng sinh lời và thiết lập một hệ sinh thái dựa trên công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ các giải pháp lưu trữ năng lượng cạnh tranh, chất lượng cao.”

Về Công ty TNHH Công nghệ Lưu trữ Năng lượng Thâm Quyến Tân Đô Viễn

Công ty TNHH Công nghệ Lưu trữ Năng lượng Thâm Quyến Tân Đô Viễn là một doanh nghiệp công nghệ hàng đầu chuyên nghiên cứu và sản xuất các loại pin lưu trữ năng lượng hiệu suất cao. Với cam kết cung cấp các giải pháp toàn diện cho các hệ thống lưu trữ năng lượng mới toàn cầu và các lĩnh vực chuyên biệt, các sản phẩm của họ bao gồm các ngành ô tô điện, giao thông vận tải, chăm sóc sức khỏe, nhà thông minh, lưu trữ năng lượng và chiếu sáng thông minh. Bằng cách duy trì các giá trị phát triển và thiết kế tích hợp xuất sắc, kiểm soát chi phí tối ưu kết hợp với phương pháp tiếp cận chất lượng lên trên hết, và các chiến lược tiếp thị hiệu quả, Tân Đô Viễn đảm bảo cả khách hàng trong nước và quốc tế đều được hưởng lợi từ các sản phẩm năng lượng xanh an toàn, nhẹ và đáng tin cậy.

Về Công ty TD Holdings, Inc.

Công ty TD Holdings, Inc. là một nhà cung cấp dịch vụ hiện đang tham gia vào hoạt động thương mại hàng hóa và dịch vụ chuỗi cung ứng ở Trung Quốc. Hoạt động thương mại hàng hóa của công ty chủ yếu liên quan đến việc mua các sản phẩm kim loại phi sắt từ các nhà cung cấp kim loại và khoáng sản hạ nguồn và sau đó bán cho các khách hàng hạ nguồn. Hoạt động dịch vụ chuỗi cung ứng của công ty chủ yếu phục vụ như một nhà cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng hàng hóa một điểm đến và nền tảng cung cấp thông tin kỹ thuật số chuỗi cung ứng tích hợp các doanh nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn, kho bãi, logistics, thông tin và giao dịch tương lai. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://ir.tdglg.com.

Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm

Thông cáo báo chí này có thể chứa một số “tuyên bố hướng tới tương lai” liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty TD Holdings, Inc. và các công ty con của nó. Tất cả các tuyên bố, ngoại trừ các tuyên bố về sự kiện lịch sử được bao gồm ở đây, đều là “tuyên bố hướng tới tương lai”. Các tuyên bố hướng tới tương lai này thường được xác định bằng cách sử dụng các thuật ngữ như “tin tưởng”, “kỳ vọng” hoặc các biểu hiện tương tự, liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết. Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng được phản ánh trong các tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý, chúng vẫn liên quan đến các giả định, rủi ro và sự không chắc chắn, và các kỳ vọng này có thể chứng tỏ là không chính xác. Các yếu tố sau đây, trong số các yếu tố khác, có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được mô tả trong các tuyên bố hướng tới tương lai này: có sự không chắc chắn về sự lây lan của virus COVID-19 và tác động nó sẽ có đối với hoạt động của Công ty; nhu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ của Công ty, chuỗi cung ứng toàn cầu và hoạt động kinh tế nói chung; sự xuất hiện của bất kỳ sự kiện, thay đổi hoặc hoàn cảnh nào khác; và các rủi ro và sự không chắc chắn khác được mô tả ở đây, cũng như những rủi ro và sự không chắc chắn được thảo luận thỉnh thoảng trong các báo cáo và các tài liệu công khai khác của Công ty TD Holdings, Inc. gửi cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và có sẵn trên trang web của mình tại http://www.sec.gov. Ngoài những điều được yêu cầu theo luật chứng khoán, Công ty không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai này.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: