Tân Hoa phát hành các báo cáo nghiên cứu ở Nam Phi về tư tưởng kinh tế của Tập Cận Bình, lý thuyết “Hội nhập lần thứ hai” của ĐCSTQ

JOHANNESBURG, 21 tháng 8 năm 2023 — Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Mới (NCR), cơ quan tư tưởng của Trung Quốc  Thông tấn xã Tân Hoa, đã phát hành tại Johannesburg của Nam Phi vào thứ Bảy các phiên bản tiếng Anh và tiếng Pháp của hai báo cáo nghiên cứu về tư tưởng kinh tế của Tập Cận Bình và lý thuyết “Hội nhập lần thứ hai” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Hai báo cáo, có tựa đề “Hướng tới Hiện đại: Giá trị của Tư tưởng Kinh tế Tập Cận Bình” và “‘Hội nhập lần thứ hai’ biến đổi Trung Quốc — Đổi mới lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng nền văn minh hiện đại của dân tộc Trung Hoa”, đã được NCR phát hành tại Diễn đàn Truyền thông BRICS lần thứ 6, bắt đầu vào thứ Bảy tại Johannesburg.

Một hội thảo cũng đã được tổ chức để đánh dấu việc phát hành hai báo cáo nghiên cứu này.

Tư tưởng kinh tế của Tập Cận Bình và những phát biểu quan trọng của Tập về “Hội nhập lần thứ hai” là những phần quan trọng của Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Chúng tóm tắt những tư tưởng phát sinh từ sự không ngừng khám phá của ĐCSTQ về sự phát triển xã hội-kinh tế và hiện đại hóa của nhân loại, và việc thúc đẩy sự thích ứng của chủ nghĩa Mác với bối cảnh Trung Quốc và nhu cầu của thời đại.

Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Truyền thông BRICS Phù Hoa nói trong bài phát biểu chính của mình rằng hai báo cáo là thành tựu sáng tạo của Thông tấn xã Tân Hoa trong việc nghiên cứu Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.