SKF bổ nhiệm Sophie Arnius làm Trưởng Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư

GOTHENBURG, Thụy Điển, 31 tháng 8 năm 2023 — Sophie Arnius đã được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư, bắt đầu muộn nhất vào ngày 24 tháng 2 năm 2024. Sophie gia nhập SKF từ Electrolux và cô ấy kế nhiệm Patrik Stenberg, người sẽ tiếp tục vai trò của mình với tư cách là Giám đốc, Sáp nhập & Mua lại.

Sophie Arnius có kinh nghiệm phong phú trong việc làm việc với các thị trường tài chính và các bên liên quan khác. Hiện tại, cô là Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư tại Electrolux, và trước đây cô từng đảm nhiệm các vị trí tương tự tại Boliden và BillerudKorsnäs. Sophie sẽ báo cáo trực tiếp cho Niclas Rosenlew, Giám đốc Tài chính của SKF.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
BÁO CHÍ: Carl Bjernstam, Trưởng phòng Quan hệ Truyền thông
Đt: 46 31-337 2517; Đtdđ: 46 722-201 893; Email: carl.bjernstam@skf.com 

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ: Patrik Stenberg, Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư
Đt: 46 31-337 2104; Đtdđ: 46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com 

Các tệp sau có sẵn để tải xuống:

https://mb.cision.com/Main/637/3826644/2263800.pdf

20230831 SKF bổ nhiệm Sophie Arnius làm Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư

https://news.cision.com/skf/i/gotahom-4jpg-png-highpreview-1278,c3211131

Götahom 4jpg png highpreview 1278

https://news.cision.com/skf/i/sophie-arnius,c3211132

Sophie Arnius