Shenwan Hongyuan Group công bố kết quả bán niên 2023

Hoạt động kinh doanh phát triển ổn định để nắm bắt cơ hội thị trường

HỒNG KÔNG, 31 tháng 8 năm 2023 Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. (“Shenwan Hongyuan Group”, “Shenwan Hongyuan” hoặc “Công ty”) (mã cổ phiếu: 6806.HK; 000166.SZ) công bố kết quả bán niên cho sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 (“Kỳ Báo cáo”).

Trong Kỳ Báo cáo, Công ty đạt tổng doanh thu và thu nhập khác 17,451 tỷ NDT, giảm 5,86% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng phân bổ cho cổ đông của Công ty đạt 3,748 tỷ NDT, tăng 11,46% so với cùng kỳ năm trước; lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 0,15 NDT, tăng 15,38% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 3,85%, tăng 0,38 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản của Công ty đạt 638,777 tỷ NDT, tăng 4,19% so với cuối năm 2022.

Trong nửa đầu năm 2023, khi nền kinh tế và xã hội quay trở lại hoạt động bình thường, các chính sách vĩ mô bắt đầu phát huy tác dụng, nền kinh tế phục hồi và phát triển ổn định. Được hưởng lợi từ cơ hội mà thị trường vốn nhiều tầng nấc phát triển nhanh chóng của Trung Quốc mang lại, ngành chứng khoán đạt được sự phát triển đáng kể, và thể hiện đặc điểm tập trung ngành công nghiệp và nhấn mạnh kinh doanh nặng tài sản cũng như nhẹ tài sản. Shenwan Hongyuan Group tận dụng lợi thế cấu trúc kép của “tập đoàn đầu tư + công ty chứng khoán con”, kiên trì hoạt động ổn định và đạt được kết quả tốt trong Kỳ Báo cáo.

Những điểm nổi bật trong kinh doanh nửa đầu năm 2023

Vượt qua thuận lợi thị trường, với tiến triển ổn định của huy động vốn cổ phần và huy động vốn nợ. Với việc triển khai đầy đủ cải cách hệ thống đăng ký phát hành cổ phiếu trong nửa đầu năm 2023 và liên tục thúc đẩy các chính sách ổn định tăng trưởng kinh tế, tổng thể hoạt động kinh doanh cổ phiếu trên thị trường ổn định. Trong Kỳ Báo cáo, tổng quy mô bảo lãnh phát hành của Công ty là 13,110 tỷ NDT cho 19 doanh nghiệp, với mức tăng nhanh về xếp hạng. Công ty chủ động thúc đẩy chiến lược “chuyên môn hóa, tinh chỉnh, khác biệt hóa, đổi mới” và tích cực phát triển kinh doanh tài chính toàn diện, nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong nửa đầu năm 2023, Công ty hoàn thành tổng cộng 28 đợt niêm yết NEEQ và đặt mua riêng lẻ, xếp thứ hai trong ngành. Về thị trường huy động vốn nợ, điều kiện thị trường cải thiện sau một khởi đầu vừa phải. Xếp hạng của Công ty trong ngành vẫn ổn định đối với hoạt động phát hành trái phiếu, và ảnh hưởng thị trường của nó tiếp tục được cải thiện. Ngoài ra, Công ty chủ động thực hiện các yêu cầu phục vụ chiến lược quốc gia, kiên trì trách nhiệm chính của mình và mở rộng cũng như chỉ định các dự án phục vụ chiến lược quốc gia và các hoạt động kinh doanh đặc trưng.

Tăng cường thu hút khách hàng và tiến triển ổn định của hoạt động tài chính cá nhân. Với nhu cầu quản lý tài sản ngày càng tăng của cư dân, Công ty cải thiện khả năng dịch vụ tư vấn đầu tư toàn diện. Bằng cách tận dụng cơ hội chuyển đổi số, Công ty tăng cường ứng dụng thông minh, chủ động chuyển đổi sang tư vấn đầu tư cho người mua, và thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của hoạt động môi giới của mình. Đồng thời, Công ty tiếp tục tăng cường năng lực fintech, thúc đẩy xây dựng hệ thống và nền tảng, vận hành ổn định ứng dụng Big Winner, và cống hiến để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phát triển kinh doanh. Về hoạt động tương lai, Công ty đạt vốn khách hàng trung bình hàng ngày là 13,772 tỷ NDT, tăng 2,00% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ vốn của pháp nhân đạt 65%. Nó tối ưu hóa và cải thiện mô hình kinh doanh quản lý rủi ro, tăng cường khả năng phục vụ nền kinh tế thực và giá trị gia tăng kinh doanh. Shenwan Hongyuan Securities và Shenwan Hongyuan Securities (Western) cũng được cấp đợt đầu tiên về điều kiện cho vay ký quỹ và cho vay chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Bắc Kinh.

Thúc đẩy hoạt động quản lý tài sản chất lượng cao bằng cách tận dụng việc thành lập công ty con. Công ty tiếp tục cải thiện hệ thống dịch vụ khách hàng tổ chức, chủ động mở rộng cơ sở khách hàng và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ hoạt động dựa trên hoa hồng sang dịch vụ phía tài sản. Nhằm mục đích cải thiện dịch vụ đầu tư và nghiên cứu ngoại tuyến, Công ty tiếp tục nâng cao khả năng giao dịch tổng thể của các khách hàng công ty đại chúng, ngân hàng, bảo hiểm, tư nhân cổ phần và các khách hàng tổ chức khác, và xây dựng toàn bộ chuỗi ngành của hoạt động kinh doanh tổ chức. Về mặt kinh doanh tổ chức, Công ty ghi nhận doanh thu 406 triệu NDT từ cho thuê đơn vị giao dịch. Có 1.405 khách hàng với tổng quy mô khoảng 262,959 tỷ NDT. Nền tảng giao dịch tốc độ cao “SWHYMatrix” tiếp tục cải thiện các chức năng và tối ưu hóa hiệu suất, trong đó quy mô sản phẩm đạt 21,508 tỷ NDT.

Thúc đẩy đổi mới trong ba phân khúc; tiếp tục cải thiện hoạt động quản lý đầu tư. Trong Kỳ Báo cáo, Công ty tiếp tục thúc đẩy năng lực R&D, ra mắt các sản phẩm chuyên nghiệp và xây dựng kênh phân phối toàn diện. Số lượng sản phẩm mới được ra mắt trong nửa đầu năm đứng đầu trong ngành quản lý tài sản môi giới, và Công ty tiếp tục phát hành các sản phẩm phái sinh và tích cực thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của hoạt động quản lý tài sản. Công ty theo kịp xu hướng quản lý tài sản quy mô lớn cho hoạt động tư vấn đầu tư quỹ, với tài sản ủy thác bình quân trên mỗi khách hàng cổ phiếu đạt 57.700 NDT và tỷ lệ tái đầu tư tích lũy đạt hơn 75%. Về mặt quản lý quỹ đầu tư tư nhân, Công ty tăng cường nỗ lực triển khai dự án, tiếp tục bố tr