Sản xuất xanh hơn: Những nỗ lực của Hikvision nhằm giảm dấu chân carbon

HANGZHOU, Trung Quốc, 24 tháng 8 năm 2023Hikvision nhận thức được rằng việc thích ứng và phát triển mọi khía cạnh hoạt động của chúng tôi để hướng tới dấu chân carbon xanh hơn là rất quan trọng. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang phát triển các sản phẩm đổi mới hiệu quả hơn, tiết kiệm năng lượng. Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi đang nỗ lực rất nhiều để làm cho mọi khâu sản xuất của mình sạch hơn và bền vững hơn.

Sản xuất xanh hơn: Những nỗ lực của Hikvision nhằm giảm dấu chân carbon
Sản xuất xanh hơn: Những nỗ lực của Hikvision nhằm giảm dấu chân carbon

Là một công ty dẫn đầu ngành với phạm vi toàn cầu, chúng tôi biết rằng ngay cả những thay đổi nhỏ trong quy trình phát triển sản phẩm của chúng tôi cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Kết quả là, chúng tôi liên tục khám phá các thực tiễn tốt nhất để giảm lãng phí và giảm thiểu dấu chân carbon của mình. Ví dụ, chúng tôi đang giới thiệu các thực tiễn sạch và xanh trong suốt quá trình sản xuất, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, thúc đẩy bảo tồn và tái chế nước, giảm ô nhiễm, quản lý hóa chất và sử dụng vật liệu bền vững trong đóng gói.

Trong tất cả các trường hợp, tham vọng của chúng tôi là giảm thiểu tác động của các hoạt động sản xuất và vận hành của chúng tôi đối với môi trường và, như vậy, tạo ra một mô hình sản xuất thân thiện với môi trường. Có một số lĩnh vực mà chúng tôi tập trung nỗ lực để phát triển các quy trình sản xuất của mình:

Năng lượng sạch hơn

Năng lượng được Hikvision sử dụng chủ yếu bao gồm điện, khí thiên nhiên, dầu diesel và xăng. Mục tiêu của chúng tôi là quản lý thông minh cách chúng tôi sử dụng các nguồn lực này để giảm năng lượng trong suốt quá trình sản xuất. Chúng tôi đã thực hiện nhiều điều chỉnh tiết kiệm năng lượng trong các hoạt động của mình như cải tiến quy trình và nâng cấp thiết bị. Chúng tôi cũng đang tăng tỷ lệ năng lượng sạch mà chúng tôi sử dụng thông qua mua điện xanh, phát điện năng lượng mặt trời phân tán và lưu trữ năng lượng. Trong năm 2022, chúng tôi đã mua 32.852 MWh điện xanh và tạo ra 4.508,3 MWh điện thông qua các đơn vị năng lượng mặt trời.

Nước sạch hơn

Nước thành phố, nước mặt và nước ngầm là nguồn nước chính được Hikvision sử dụng. Để nâng cao hiệu quả sử dụng nước và quản lý tài nguyên nước hiệu quả hơn, chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo tồn nước tích cực và tiếp tục cải thiện hệ thống tài nguyên và quản lý nước của mình. Ví dụ, chúng tôi đã có thể giảm lãng phí nước thông qua kiểm tra cân bằng nước, giám sát sử dụng nước, chuyển đổi tiết kiệm nước và thu gom nước mưa.

Quản lý chất thải sạch hơn

Để phát triển thành một doanh nghiệp thân thiện với môi trường, Hikvision theo dõi chặt chẽ tất cả các phát thải và chất thải để giảm thiểu tác động của chúng tới môi trường ở mức tối đa có thể. Ví dụ, để quản lý chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất và vận hành, chúng tôi đã thiết lập hệ thống phân loại và xử lý chất thải. Chất thải được phân loại thành chất thải thông thường, chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp để xử lý theo các phương pháp khác nhau. Toàn bộ quá trình được giám sát và ghi lại để đảm bảo việc xử lý chất thải tiêu chuẩn và có thể truy xuất.

Đóng gói xanh hơn

Hikvision ủng hộ đóng gói bền vững để giảm thiểu tác động môi trường của vật liệu đóng gói. Đồng thời đảm bảo sản phẩm được bảo vệ hoàn toàn bởi bao bì, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để giảm nhựa và giảm vật liệu đóng gói, thúc đẩy vật liệu có khả năng phân hủy và tăng hiệu quả tái chế bao bì, giảm thiểu sử dụng vật liệu đóng gói.

Ví dụ, bằng cách cắt giảm việc sử dụng vật liệu đệm nhựa và thay thế vật liệu đệm nhựa chất lượng cao, thể tích lớn bằng các vật liệu có hàm lượng nhựa thấp, chúng tôi có thể giảm phát thải carbon 767 tấn mỗi năm.

Tìm hiểu thêm

Để tìm hiểu thêm về các sáng kiến sản xuất xanh của chúng tôi và cách chúng góp phần vào hoạt động xanh và bền vững hơn, vui lòng truy cập trang web. Bạn cũng có thể khám phá các blog của Hikvision để tìm hiểu thêm về công nghệ màn hình LED xanh hơn, quy trình đóng gói xanh hơn và đổi mới công nghệ & sản phẩm xanh hơn của chúng tôi.