Sản lượng Ròng Đạt Mức Cao Kỷ Lục trong khi Năng Lực Cạnh Tranh Chi Phí Ngày Càng Tăng Cường

– CNOOC Limited Công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2023

HỒNG KÔNG, 17 tháng 8 năm 2023 — CNOOC Limited (công ty”, SEHK: 00883 (HKD Counter) và 80883 (RMB Counter), SSE: 600938) công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2023 cho giai đoạn sáu tháng kết thúc 30 tháng 6 năm 2023.

Trong nửa đầu năm nay, Công ty tiếp tục theo đuổi phát triển chất lượng cao, tăng cường nỗ lực trong khảo sát và phát triển dầu khí, cải thiện chất lượng và hiệu quả hoạt động. Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn dự kiến, tiến độ chuyển đổi xanh và giảm carbon tốt và duy trì hiệu suất QHSE vững chắc.

Công ty tích cực thực hiện khái niệm khám phá dẫn đến giá trị và mở rộng cơ sở tài nguyên dầu khí. Ngoài khơi Trung Quốc, một số phát hiện mới được thực hiện bao gồm Panyu 10-6 và Kaiping 18-1. Cấu trúc dầu khí trung đến lớn như Qinhuangdao 27-3 được đánh giá thành công. Trên bộ Trung Quốc, Công ty đã nhanh chóng tiến hành khảo sát và đánh giá mỏ khí đá than Shenfu sâu để tăng tiềm năng phục hồi tài nguyên. Ở nước ngoài, tiến độ vững chắc đã được thực hiện trong khảo sát khu vực Stabroek ở Guyana, với phát hiện mới ở các lớp trung bình đến sâu.

Để đạt mục tiêu sản lượng hàng năm, Công ty đã tích cực tăng sản lượng dầu khí. Trong nửa đầu năm, sản lượng của Công ty tăng trưởng đáng kể 8,9% cả ở Trung Quốc và nước ngoài. Sản lượng ròng hàng ngày đạt mức kỷ lục. Công ty nỗ lực ổn định và tăng thể tích từ các mỏ đang khai thác. Hiệu quả sản xuất đạt mức cao nhất trong cùng kỳ lịch sử. Bên cạnh đó, các dự án mới đã được đưa vào vận hành thành công. Mỏ dầu Buzios 5 ở Brazil sẽ đóng góp sản lượng cao điểm hơn 200.000 thùng dầu tương đương/ngày. Các dự án then chốt tiến độ theo kế hoạch, sẽ đặt nền tảng vững chắc cho tăng trưởng sản lượng tương lai.

Công ty cam kết nâng cao chất lượng và hiệu quả, và liên tục cải thiện. Chi phí toàn bộ của Công ty là 28,17 USD/thùng dầu tương đương, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chi phí khai thác là 7,16 USD/thùng dầu tương đương. Khả năng cạnh tranh về chi phí của Công ty được củng cố hơn nữa. Tình hình tài chính và lợi nhuận của Công ty vẫn duy trì mạnh mẽ. Công ty ghi nhận doanh thu bán dầu khí 151,7 tỷ NDT trong nửa đầu năm và lợi nhuận ròng phân bổ cho cổ đông Công ty là 63,8 tỷ NDT.

Trong khi đạt được kết quả kinh doanh xuất sắc, Công ty tích cực chia sẻ lợi ích phát triển với cổ đông. Hội đồng quản trị quyết định trả cổ tức nửa năm 0,59 HKD/cổ phiếu (bao gồm thuế) cho nửa đầu năm 2023. Ngoài ra, nhằm cung cấp nhiều đòn bẩy đầu tư hơn cho cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng, Công ty thành lập một mã RMB trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, trở thành một trong những công ty niêm yết đầu tiên áp dụng “Mô hình giao dịch song song HKD-RMB” vào ngày 19 tháng 6 năm 2023.

Trong nửa đầu năm, Công ty dành nhiều nỗ lực cho nghiên cứu và phát triển công nghệ cốt lõi nhằm hỗ trợ sản xuất. Công ty tập trung nghiên cứu công nghệ cốt lõi như khảo sát và khai thác các mỏ nước sâu và lớp sâu, khai thác hiệu quả các mỏ dầu khí có thấm thấp, biên giới, dầu nặng, góp phần hỗ trợ tăng trữ lượng dầu khí. Đồng thời, Công ty tiếp tục xây dựng các nền tàu ngoài khơi và mỏ dầu thông minh không người. “Shenhai-1” trở thành nền tàu ngoài khơi siêu lớn đầu tiên thế giới có khả năng vận hành từ xa.

Công ty theo đuổi phát triển xanh bằng cách phát huy thế mạnh riêng. Dự án thử nghiệm năng lượng gió ngoài khơi sâu “Haiyou Guanlan” và Văn Xương đã được kết nối lưới điện để sản xuất điện. Công ty đã học hỏi được kinh nghiệm quý báu từ dự án sẽ giúp ngành điện gió Trung Quốc mở rộng ra biển sâu. Việc vận hành thành công dự án thử nghiệm CCS tại mỏ dầu 15-1 Enping đã lấp đầy khoảng trống công nghệ chôn CO2 ngoài khơi của Trung Quốc. Công ty tiếp tục thúc đẩy thay thế năng lượng xanh và thu hồi khí đốt, đạt tiến bộ tích cực trong tiết kiệm năng lượng và giảm carbon.

Ông Vương Đông Tấn, Chủ tịch Công ty cho biết: “Trong nửa đầu năm 2023, Công ty đạt kỷ lục mới về dự trữ và sản lượng dầu khí, và đạt kết quả kinh doanh tốt hơn dự kiến. Trong nửa cuối năm, Công ty sẽ tuân thủ yêu cầu an toàn và tuân thủ trong hoạt động. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tăng trưởng dự trữ và sản lượng, cải thiện chất lượng và hiệu quả, đổi mới công nghệ nhằm đạt mục tiêu hoạt động năm và tạo giá trị lớn hơn cho cổ đông.”

Ghi chú cho báo chí:

Thông tin chi tiết về Công ty có tại http://www.cnoocltd.com.

*** *** *** ***

Thông cáo báo chí này bao gồm thông tin dự báo tương lai, bao gồm các tuyên bố liên quan đến các sự kiện, triển vọng kinh doanh hoặc kết quả tài chính dự kiến trong tương lai của Công ty và các công ty con. Các từ như “mong đợi”, “dự báo”, “tiếp tục”, “ước tính”, “mục tiêu”, “đang diễn ra”, “có thể”, “sẽ”, “dự án”, “nên”, “kế hoạch”, “định” và các cụm từ tương tự nhằm mục đích xác định các tuyên bố dự báo tương lai như vậy. Những tuyên bố này dựa trên giả định và phân tích do Công ty thực hiện dựa trên kinh nghiệm và nhận thức về xu hướng lịch sử, tình hình hiện tại và dự kiến phát triển trong tương lai mà Công ty hiện tin là phù hợp trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên, liệu kết quả và sự phát triển thực tế có đáp ứng được kỳ vọng và dự báo của Công ty hay không vẫn còn bất định. Kết quả, hiệu suất và tình hình tài chính thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kỳ vọng của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các yếu tố vĩ mô chính trị, kinh tế; biến động giá dầu thô và khí đốt tự nhiên; tính cạnh tranh cao của ngành dầu khí; biến đổi khí hậu và chính sách môi trường; dự báo giá của Công ty; các hoạt đ