Qianhai, Thâm Quyến thiết lập tiêu chuẩn mới cho các trung tâm dịch vụ pháp lý quốc tế ở Trung Quốc

THÀNH PHỐ THÂM QUYẾN, Trung Quốc, 31 tháng 8 năm 2023 – Tháng 9 đánh dấu hai năm kể từ khi công bố Kế hoạch Cải cách Toàn diện và Mở rộng Khu Hợp tác Dịch vụ Hiện đại Công nghiệp Thiên Khẩu-Hồng Kông (Kế hoạch Thiên Khẩu) và Khu pháp lý quốc tế Thiên Khẩu-Hồng Kông tiếp tục mở rộng cửa hướng tới thế giới.

Trong một động thái gần đây, Bộ Thương mại Trung Quốc đã đưa “phát triển Khu pháp lý quốc tế Thiên Khẩu-Hồng Kông” vào Danh sách Ưu tiên của các Khu thử nghiệm Thương mại Tự do (2023-2025), với sự nhấn mạnh đặc biệt vào các sáng kiến then chốt tại Khu vực Thiên Khẩu-Thập Khẩu. Kể từ khi khánh thành vào tháng 1 năm 2022, Khu pháp lý quốc tế Thiên Khẩu-Hồng Kông đã thu hút 182 đơn vị dịch vụ pháp lý thuộc sáu loại khác nhau. Đáng chú ý, Thiên Khẩu là khu vực duy nhất ở Quảng Đông được phép thí điểm hoạt động liên doanh của các công ty luật Trung Quốc và nước ngoài. 7 liên doanh được thành lập bởi các công ty luật từ Quảng Đông, Hồng Kông và Ma Cao trên khắp Trung Quốc đã chọn Thiên Khẩu làm trụ sở, theo Cơ quan Khu Hợp tác Dịch vụ Hiện đại Công nghiệp Thiên Khẩu-Hồng Kông.

Khu pháp lý quốc tế Thiên Khẩu-Hồng Kông đã xây dựng một hệ thống toàn diện để giải quyết tranh chấp thương mại, kết hợp cơ chế “xét xử cuối cùng” của Tòa án Nhân dân Tối cao (SPC) và cơ chế “phán quyết cuối cùng của trọng tài đơn thể” của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Thâm Quyến (SCIA). Các quy tắc và cơ chế trọng tài do SCIA thiết lập tại Thiên Khẩu hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu.

Chi Wenhui, phó giám đốc Bộ Hợp tác và Phát triển Quốc tế tại SCIA, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo: “Năm nay đánh dấu kỷ niệm 13 năm Khu Hợp tác Dịch vụ Hiện đại Công nghiệp Thiên Khẩu-Hồng Kông, kỷ niệm 2 năm Kế hoạch Thiên Khẩu và kỷ niệm 40 năm thành lập SCIA. Là tổ chức trọng tài quốc tế đầu tiên ở Vùng Đại vịnh Quảng Đông-Hồng Kông-Ma Cao, SCIA phản ánh kết quả của các nỗ lực cải cách và mở cửa của Trung Quốc, cùng với sự phát triển của Đặc khu Kinh tế Thâm Quyến. Sau khi thành lập tại Thiên Khẩu, tổng giá trị tranh chấp của các vụ trọng tài năm 2022 của chúng tôi đạt 127,2 tỷ nhân dân tệ, xếp thứ nhất ở Châu Á và trong top 3 trên toàn thế giới.”

Sự phát triển của bốn hệ thống trụ cột – hệ thống giải quyết tranh chấp thương mại toàn diện, hệ thống luật pháp phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống dịch vụ pháp lý toàn chuỗi và toàn vòng đời, và hệ thống đổi mới pháp quyền sôi động – tập thể nâng cao tính quốc tế hóa của các dịch vụ pháp lý tại Thiên Khẩu.

Wu Jiansheng, giám đốc Bộ Công khai của Liên đoàn Dịch vụ Pháp lý Vành đai và Con đường Thiên Khẩu, nhận xét trong một cuộc phỏng vấn: “Bốn hệ thống lớn’, vừa làm cho việc giải quyết tranh chấp thương mại hiệu quả hơn. Đồng thời, chúng có thể củng cố năng lực dịch vụ pháp lý và kích thích đổi mới pháp lý, đặc biệt là trong lĩnh vực pháp quyền kỹ thuật số. Điều này sẽ thu hút một làn sóng các chuyên gia pháp lý và doanh nghiệp đến Thiên Khẩu, góp phần mở rộng hơn nữa các nỗ lực pháp lý của Thiên Khẩu.”

Các chuyên gia cho rằng Khu pháp lý quốc tế Thiên Khẩu-Hồng Kông có thể tiếp tục tăng cường các khả năng độc đáo về thẩm quyền xét xử xuyên biên giới, khả năng áp dụng pháp luật xuyên biên giới, thi hành phán quyết xuyên biên giới, và nhiều hơn nữa. Điều này có thể thu hút nhiều tổ chức trọng tài được công nhận trên toàn cầu hơn thiết lập sự hiện diện. Đồng thời, nó có thể mở rộng phạm vi trọng tài, tăng cường hợp tác với Hồng Kông và Ma Cao, và nuôi dưỡng một nhóm các chuyên gia giỏi, cuối cùng xây dựng nên một khu pháp lý dịch vụ mở hơn.

Các nhà quan sát hy vọng vào một tương lai tươi sáng cho Khu pháp lý quốc tế Thiên Khẩu-Hồng Kông, tin rằng Thiên Khẩu sẽ trở thành một mô hình mới cho các trung tâm dịch vụ pháp lý quốc tế tại Trung Quốc.