Nhóm FinVolution thông báo Ban lãnh đạo cấp cao tiếp tục mua cổ phiếu

Thượng Hải, ngày 29 tháng 8 năm 2023 – Tập đoàn FinVolution (“FinVolution”, hoặc “Công ty”) (NYSE: FINV), một nền tảng công nghệ tài chính hàng đầu ở Trung Quốc, hôm nay thông báo rằng (i) Ông Shaofeng Gu, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Đổi mới của Công ty, và (ii) các quản lý cấp cao khác của Công ty, đã mua khoảng 0,63 triệu Cổ phiếu phổ thông Mỹ (“ADS”) của Công ty với tư cách cá nhân trong nửa đầu năm 2023. Tất cả các ADS được mua độc lập với các chương trình mua lại cổ phiếu của Công ty và được thực hiện trong thời gian cửa sổ mở phù hợp với tất cả các hướng dẫn của Công ty và pháp luật.

Ông Gu nhận xét: “Chúng tôi tiếp tục coi FinVolution là một khoản đầu tư tuyệt vời, đặc biệt là ở mức định giá thị trường hiện tại của chúng tôi, và việc mua lại cổ phiếu phục vụ như một công cụ quản lý vốn hiệu quả trong môi trường hiện tại. Tận dụng bộ công nghệ hàng đầu của chúng tôi, vị thế thanh khoản mạnh mẽ và tính linh hoạt tài chính cho phép chúng tôi điều hướng và thành công trong tất cả các thị trường mà chúng tôi hoạt động, chúng tôi tin rằng FinVolution được định vị tốt để thực hiện chiến lược “Tập trung cục bộ, tầm nhìn toàn cầu” của chúng tôi nhằm mang lại tăng trưởng bền vững lâu dài.”

Về Tập đoàn FinVolution

Tập đoàn FinVolution là một nền tảng công nghệ tài chính hàng đầu với thương hiệu mạnh mẽ ở Trung Quốc và các thị trường quốc tế, kết nối người vay thế hệ trẻ với các tổ chức tài chính. Được thành lập vào năm 2007, Công ty là người tiên phong trong ngành tài chính tiêu dùng trực tuyến của Trung Quốc và đã phát triển các công nghệ đổi mới và tích lũy kinh nghiệm sâu rộng trong các lĩnh vực cốt lõi như đánh giá rủi ro tín dụng, phát hiện gian lận, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Nền tảng của Công ty, được trao quyền bởi các công nghệ tiên tiến độc quyền, có quy trình giao dịch khoản vay tự động cao, cho phép trải nghiệm người dùng ưu việt. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, Công ty đã có hơn 169,3 triệu người dùng đăng ký tích lũy ở Trung Quốc, IndonesiaPhilippines.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://ir.finvgroup.com.

Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm

Bản tin này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố này cấu thành các tuyên bố “hướng tới tương lai” theo ý nghĩa của Phần 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, được sửa đổi, và được định nghĩa trong Đạo luật Cải cách Tố tụng Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố hướng tới tương lai này có thể được xác định bằng các thuật ngữ như “sẽ,” “mong đợi,” “dự kiến,” “tương lai,” “có ý định,” “kế hoạch,” “tin tưởng,” “ước tính,” “mục tiêu,” “tự tin” và các tuyên bố tương tự. Những tuyên bố như vậy dựa trên các dự đoán hiện tại của ban quản lý và điều kiện thị trường và hoạt động hiện tại và liên quan đến các sự kiện liên quan đến các rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác, tất cả đều khó dự đoán và nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được chứa đựng trong bất kỳ tuyên bố nào. Các rủi ro và sự không chắc chắn tiềm ẩn bao gồm, nhưng không giới hạn ở, sự không chắc chắn về khả năng Công ty thu hút và giữ chân người vay và nhà đầu tư trên thị trường của mình, khả năng tăng khối lượng khoản vay được tạo điều kiện thông qua thị trường của Công ty, khả năng giới thiệu các sản phẩm và nâng cấp nền tảng mới, khả năng cạnh tranh hiệu quả, luật pháp, quy định và chính sách chính phủ liên quan đến ngành tài chính tiêu dùng trực tuyến ở Trung Quốc, điều kiện kinh tế chung ở Trung Quốc, và khả năng Công ty đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết để duy trì việc niêm yết ADS trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), bao gồm khả năng khắc phục bất kỳ sự không tuân thủ nào với các tiêu chí niêm yết liên tục của NYSE. Thông tin bổ sung liên quan đến những rủi ro, sự không chắc chắn hoặc các yếu tố này được bao gồm trong các tài liệu Công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Tất cả thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí này là tính đến ngày của thông cáo báo chí này, và FinVolution không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hoặc các lý do khác, trừ khi được yêu cầu theo luật áp dụng.

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Tại Trung Quốc:
Tập đoàn FinVolution
Trưởng Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư
Jimmy Tan, IRC
Điện thoại: +86 (21) 8030 3200 Ext. 8601
Email: ir@xinye.com

The Piacente Group, Inc.
Jenny Cai
Điện thoại: +86 (10) 6508-0677
Email: finv@tpg-ir.com

Tại Hoa Kỳ:
The Piacente Group, Inc.
Brandi Piacente
Điện thoại: +1-212-481-2050
Email: finv@tpg-ir.com