Nexteer Báo cáo Kết quả Nửa đầu năm 2023; Ghi nhận Doanh thu Nửa năm Cao kỷ lục

AUBURN HILLS, Mich., Aug. 16, 2023 — Nexteer Automotive (HK 1316) hôm nay báo cáo kết quả kinh doanh nửa năm cho giai đoạn kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 – bao gồm doanh thu nửa năm kỷ lục là 2,1 tỷ USD, tăng 17,4% so với nửa năm 2022. Trong giai đoạn này, Nexteer cũng đã đảm bảo các hợp đồng mới (Bookings) trị giá 2,8 tỷ USD, bao gồm chương trình Steer-by-Wire (SbW) thứ hai của Nexteer.

“Trong nửa đầu năm 2023, Nexteer tiếp tục khai thác các điểm mạnh công nghệ và hợp với xu hướng thị trường lớn để duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn thị trường. Các hợp đồng mới và chiếm thị phần mà chúng tôi đã giành được trong những năm qua giúp chúng tôi đạt doanh thu nửa năm kỷ lục là 2,1 tỷ USD – và chúng tôi đang trên đà vượt mốc 4 tỷ USD doanh thu hàng năm lần đầu tiên trong lịch sử công ty,” ông Robin Milavec, Chủ tịch, Giám đốc Công nghệ (CTO), Giám đốc Chiến lược (CSO) và Thành viên Hội đồng quản trị điều hành của Nexteer Automotive cho biết. “Trong nửa đầu năm 2023, Nexteer cũng đã đảm bảo các hợp đồng đáng chú ý bao gồm chương trình Steer-by-Wire sản xuất thứ hai và các chương trình lái xe mới với khách hàng NEV Trung Quốc, trong số những người khác. Những hợp đồng này cho thấy cách công nghệ điều khiển chuyển động tiên tiến của Nexteer tiếp tục giải quyết những thách thức trên tất cả các xu hướng hình thành ngành công nghiệp chúng tôi.”