Meeranda, Trí tuệ Nhân tạo giống Người, hiện được Hỗ trợ bởi Chương trình Khởi nghiệp OVHcloud

TORONTO, 29 tháng 8 năm 2023 — Meeranda, một công ty cung cấp giải pháp Trí tuệ nhân tạo (AI) tư nhân, phục vụ cả Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (SMB) và Tập đoàn Đa quốc gia Toàn cầu (MNC), hôm nay đã thông báo về việc chấp nhận vào Chương trình Khởi nghiệp OVHcloud. Việc chấp nhận này chỉ xảy ra vài ngày sau khi Meeranda gia nhập Microsoft dành cho Startup và các chương trình AWS Activate.

Chương trình Khởi nghiệp OVHcloud nhằm mục đích thúc đẩy sự đổi mới và hỗ trợ các startup bằng cách cung cấp hỗ trợ, cơ sở hạ tầng công nghệ cao và hướng dẫn chiến lược. Là thành viên của chương trình này, Meeranda được tiếp cận với một loạt các nguồn lực và lợi ích sẽ thúc đẩy quỹ đạo tăng trưởng của mình.

Hơn nữa, thông qua các sự kiện trưng bày, chương trình thiết lập mối liên kết giữa các startup và các cố vấn, nhà đầu tư và các doanh nhân khác. Điều này tạo điều kiện hợp tác và cho phép các thành viên thu thập các hiểu biết từ các chuyên gia trong ngành.

“Tin tuyệt vời chỉ tiếp tục đến. Chúng tôi rất vui mừng khi tham gia Chương trình Khởi nghiệp OVHcloud,” ông Raji Wahidy, đồng sáng lập và CEO của Meeranda nói. “Chúng tôi mong muốn tận dụng tất cả các nguồn lực sẽ được cung cấp cho chúng tôi để tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng của Meeranda. Việc trở thành một phần của chương trình này, cùng với các quan hệ đối tác chiến lược của chúng tôi với Microsoft dành cho Startup và AWS Activate, sẽ trao quyền cho chúng tôi để đẩy nhanh sự phát triển công nghệ của mình nhằm hiện thực hóa sứ mệnh cung cấp Trải nghiệm Khách hàng Cá nhân hóa Mới cho các đối tác của chúng tôi và khách hàng của họ.”

Các lợi ích bổ sung của Chương trình Khởi nghiệp OVHcloud bao gồm quyền truy cập trực tiếp vào các tiện ích kinh doanh, công cụ dành cho nhà phát triển, hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn cá nhân.

Meeranda sẽ bắt đầu vòng Gọi vốn Hạt giống của mình vào cuối tháng 8 năm 2023.

Giới thiệu về
Meeranda

Meeranda là một công ty cung cấp giải pháp Trí tuệ nhân tạo (AI) tư nhân, phục vụ các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (SMB) và các Tập đoàn Đa quốc gia Toàn cầu (MNC). Meeranda nổi tiếng với Trí tuệ nhân tạo Giống con người của mình nhằm mục đích cung cấp Trải nghiệm Khách hàng Cá nhân hóa Mới để chống lại sự thất vọng liên tục khi phải đối phó với chatbot và các giải pháp AI nửa vời. Mặc dù vẫn còn ở giai đoạn đầu, Meeranda đã có thỏa thuận ở sáu quốc gia và bảy ngành công nghiệp, cho đến nay.

Theo dõi Meeranda
Website: https://meeranda.com
Bộ công cụ truyền thông: https://meeranda.com/media-kit

X: https://x.com/HelloMeeranda
Facebook: https://www.facebook.com/HelloMeeranda

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/HelloMeeranda
Instagram: https://instagram.com/HelloMeeranda

Threads: https://instagram.com/HelloMeeranda
YouTube: