Markel mở rộng dịch vụ chống khủng bố toàn cầu với lãnh đạo cấp cao khu vực Bắc Mỹ

LON ĐÔN, 29 tháng 8 năm 2023 — Markel, bộ phận bảo hiểm trong Tập đoàn Markel Inc. (NYSE: MKL), đã bổ nhiệm Andrew Umphress làm trưởng bộ phận chống khủng bố cho Bắc Mỹ. Việc bổ nhiệm này thể hiện cam kết của Markel trong việc mở rộng phạm vi dịch vụ cung cấp cho khách hàng trên khắp Bắc Mỹ khi các rủi ro địa chính trị leo thang trên toàn thế giới.

Andrew Umphress, Trưởng bộ phận Chống khủng bố Bắc Mỹ, Markel, London

Andrew Umphress, Trưởng bộ phận Chống khủng bố Bắc Mỹ, Markel, London

Ông Umphress sẽ đặt trụ sở tại văn phòng của Markel ở New York và báo cáo cho Ed Winter, giám đốc chống khủng bố, tại London. Ông gia nhập một đội ngũ bảo hiểm toàn cầu có kinh nghiệm và sẽ chịu trách nhiệm quản lý danh mục chống khủng bố của Markel trong khu vực, cũng như tiếp tục phát triển sản phẩm Tấn công chủ động. Kinh nghiệm lãnh đạo đáng kể và kiến thức sâu rộng về lĩnh vực này sẽ giúp khách hàng của Markel ở Bắc Mỹ đánh giá và đối phó với các rủi ro trong bối cảnh chiến tranh, khủng bố và bạo lực chính trị đang thay đổi.

Ông là một chuyên gia bảo hiểm chống khủng bố và quản lý giỏi với hơn 13 năm kinh nghiệm trên thị trường bảo hiểm Mỹ. Ông gia nhập Markel từ Munich Re Specialty, nơi ông từng là Phó Chủ tịch và Trưởng nhóm Bảo hiểm Tài sản Công cấp cao. Trong vai trò đó, ông đã hỗ trợ ban lãnh đạo điều hành quản lý danh mục của Munich Re và phát triển mối quan hệ khách hàng. Trước đây, ông từng là trưởng bộ phận Chống khủng bố Mỹ tại Ambridge Group, nơi ông giúp xây dựng cơ sở khách hàng từ con số không. Ông cũng từng là Phó Chủ tịch cấp cao Chiến tranh và Khủng bố và Trưởng bộ phận Bán buôn tại Validus, nơi ông tập trung vào việc xây dựng đội ngũ bảo hiểm tại New York.

Ông Winter bình luận: “Căng thẳng địa chính trị leo thang và bối cảnh đe dọa khó lường đã làm nổi bật nhu cầu bảo hiểm khủng bố và bạo lực chính trị khi khách hàng của chúng tôi đối phó với những tác động phức tạp của xung đột toàn cầu. Việc Andrew gia nhập đội ngũ của chúng tôi sẽ cho phép ông ấy đóng một vai trò trung tâm trong việc nâng cao giải pháp của chúng tôi để đáp ứng thách thức này ở các khu vực địa lý khác nhau. Kinh nghiệm chứng minh về xây dựng các giải pháp đột phá cho khách hàng, cùng với kiến thức chuyên sâu đáng kể về cả rủi ro khủng bố và thị trường bảo hiểm Mỹ, sẽ rất có giá trị đối với khách hàng của chúng tôi ở Bắc Mỹ. Tôi rất vui mừng được Andrew tham gia và mong muốn ông ấy đưa dịch vụ của chúng tôi lên tầm cao mới.”

Về Markel

Chúng tôi là Markel, một công ty bảo hiểm chuyên biệt hàng đầu thế giới với phương châm thực sự đặt con người lên hàng đầu. Là bộ phận bảo hiểm trong Tập đoàn Markel Inc. (NYSE: MKL), chúng tôi vận hành các bộ phận Markel Đặc biệt, Markel Quốc tế và Tái bảo hiểm Toàn cầu Markel, cũng như State National, hoạt động bảo vệ danh mục và dịch vụ chương trình của chúng tôi, và Nephila, hoạt động chứng khoán liên kết bảo hiểm của chúng tôi. Phạm vi khả năng và chuyên môn rộng rãi của chúng tôi cho phép chúng tôi tạo ra các giải pháp thông minh cho những nhu cầu quản lý rủi ro phức tạp nhất. Tuy nhiên, chính con người của chúng tôi – và những mối quan hệ sâu sắc, có giá trị mà họ xây dựng với đồng nghiệp, môi giới và khách hàng – là điều làm cho chúng tôi khác biệt trên toàn thế giới.