Maoyan Giải trí Công bố Kết quả Kinh doanh Quý I năm 2023

BẮC KINH, ngày 17 tháng 8 năm 2023 — Maoyan Entertainment (“Maoyan” hoặc “Công ty”, 1896.HK), một nền tảng hàng đầu cung cấp các dịch vụ giải trí được công nghệ thông tin hỗ trợ ở Trung Quốc, hôm nay công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán cho nửa đầu năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Nổi bật tài chính nửa đầu năm 2023

  • Doanh thu đạt 2.196,9 tỷ NDT, tăng 84,4% so với cùng kỳ năm ngoái, so với 1.191,4 tỷ NDT trong nửa đầu năm 2022.
  • Lợi nhuận gộp đạt 1.101,2 tỷ NDT, tăng 76,9% so với cùng kỳ năm ngoái, so với 622,4 tỷ NDT trong nửa đầu năm 2022.
  • Lợi nhuận ròng đạt 405,2 tỷ NDT, tăng 166,8% so với cùng kỳ năm ngoái, so với 151,9 tỷ NDT trong nửa đầu năm 2022.
  • EBITDA điều chỉnh đạt 584,4 tỷ NDT, tăng 107,2% so với cùng kỳ năm ngoái, so với 282,0 tỷ NDT trong nửa đầu năm 2022.
  • Lợi nhuận ròng điều chỉnh[1] đạt 455,7 tỷ NDT, tăng 95,0% so với cùng kỳ năm ngoái, so với 233,7 tỷ NDT trong nửa đầu năm 2022.

[1] Trong nửa đầu năm 2023 và 2022, chúng tôi xác định lợi nhuận ròng điều chỉnh bằng cách tính lợi nhuận ròng cho 6 tháng điều chỉnh bằng cách bổ sung chi phí trả cổ tức dựa trên cổ phiếu (quyền chọn cổ phiếu và RSU trao cho giám đốc và nhân viên) và khấu hao tài sản vô hình phát sinh từ các giao dịch sáp nhập kinh doanh.

TỔNG QUAN KINH DOANH

Trong nửa đầu năm 2023, ngành công nghiệp giải trí trải qua sự phục hồi toàn diện nhờ sự hồi phục tiêu dùng trong nước và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính sách quốc gia. Theo số liệu công bố của Cục Điện ảnh Trung Quốc, doanh thu phòng vé (bao gồm phí dịch vụ) của Trung Quốc đại lục trong nửa đầu năm 2023 đạt 26,271 tỷ NDT, tăng 52,91% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường biểu diễn nghệ thuật trong nước cũng có đà phục hồi đáng kể. Theo báo cáo “Tổng quan thị trường biểu diễn quốc gia nửa đầu năm 2023” công bố bởi Hiệp hội Biểu diễn Trung Quốc, doanh thu phòng vé của các buổi biểu diễn thương mại trên toàn quốc trong nửa đầu năm 2023 tăng 673,49% so với cùng kỳ năm ngoái, và lượng khán giả tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh phục hồi toàn diện của ngành công nghiệp giải trí, Công ty đã nắm bắt cơ hội để khôi phục mạnh mẽ phát triển các ngành kinh doanh, vượt trội hơn thị trường chung với việc liên tục hoàn thiện cơ cấu doanh thu. Doanh thu và lợi nhuận đạt mức cao kỷ lục so với cùng kỳ các năm trước. Đặc biệt, ngành kinh doanh dịch vụ nội dung giải trí đạt kết quả ấn tượng. Công ty tiếp tục duy trì lợi thế dẫn đầu về phân phối và quảng bá, phạm vi phủ sóng thị trường.

Dịch vụ nội dung giải trí

Là đơn vị tiên phong trong ngành công nghiệp giải trí, chúng tôi tiếp tục tham gia sâu hơn vào quảng bá, phân phối, sản xuất và tự sản xuất phim điện ảnh. Trong nửa đầu năm 2023, nhờ triển khai nội dung dự báo, dự trữ nội dung dồi dào, năng lực quảng bá và phân phối liên tục được cải tiến, khả năng lựa chọn phim xuất sắc, ngành kinh doanh dịch vụ nội dung giải trí tiếp tục đạt hiệu quả kinh doanh xuất sắc, vượt trội so với thị trường, thể hiện qua việc tham gia phân phối/sản xuất 24 bộ phim trong nước, trong đó làm nhà phân phối dẫn đầu ở 13 bộ phim, tăng đáng kể so với cùng kỳ các năm trước.

Cụ thể, chúng tôi tiếp tục cải thiện đáng kể về năng lực quảng bá và phân phối. Hiện tại, chúng tôi sở hữu hệ thống quảng bá và phân phối hàng đầu ngành với năng lực dịch vụ chất lượng cao được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên nghiệp và hiệu quả. Do đó, chúng tôi đạt được hiệu quả xuất sắc về phạm vi phủ sóng, ảnh hưởng ngành nghề và đóng góp doanh thu, đều tiếp tục cải thiện. Chúng tôi tiếp tục xây dựng hệ thống dữ liệu mở, minh bạch, chính xác và thời gian thực, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp toàn diện cho ngành. Ví dụ, trong giai đoạn quảng bá và phát hành phim, chúng tôi thực hiện tiếp thị chính xác bằng cách khai thác và sử dụng dữ liệu thời gian thực để thực hiện “một chiến lược cho một bộ phim”, “một chiến lược cho một thành phố” và “một chiến lược cho một ngày” nhằm quảng bá phim “đến đông đảo khán giả”. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục làm phong phú các sản phẩm và dịch vụ quảng bá, phân phối thông minh. Ví dụ, với sự hoàn thiện về độ bao quát, ổn định và chính xác sau nhiều lần cải tiến, chức năng “Danh sách xu hướng thời gian thực” của chúng tôi đã trở thành công cụ thiết thực và thông dụng cho các chuyên gia ngành. Dịch vụ “Đặt rạp trực tuyến” của chúng tôi đã phục vụ hơn 100 bộ phim, số đơn tăng hơn 140% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ lao động, chúng tôi hợp tác sâu rộng với hơn 50 nền tảng để cung cấp gần 20 bộ phim với tổng lượt tiếp xúc hơn 47,5 tỷ lần. Đồng thời, về mặt dịch vụ quảng bá và tiếp thị đo lường, chúng tôi đang khám phá các giải pháp quảng bá và phân phối đổi mới và đã thực hiện thành công trong nhiều dự án phim, dần hình thành các mô hình tiên phong ngành.

Trên cơ sở trên, chúng tôi đạt được hiệu quả xuất sắc trong lĩnh vực quảng bá và phân phối phim trong nửa đầu năm 2023. Trong giai đoạn báo cáo, chúng tôi tham gia quảng bá và phân phối 23 bộ phim trong nước, chiếm khoảng 80% tổng doanh thu phòng vé trong nước, cả số lượng phim và tỷ lệ phủ sóng thị trường đều đạt mức kỷ lục so với cùng kỳ các năm trước. Trong đó, chúng tôi làm nhà phân phối dẫn đầu ở 13 bộ phim, vượt kỷ lục về số lượng, và nhiều bộ phim này đạt hiệu quả phòng vé hàng đầu trong giai đoạn