LOTTE BIOLOGICS Tổ chức ‘Lễ Tuyên bố ESG’

  • Công bố Hiến chương Quản lý Nhân quyền và Môi trường cùng với Chiến lược Thực hiện Hàng năm trong Lộ trình ESG Trung và Dài hạn
  • Tăng cường Chính sách Thân thiện Môi trường, Bao gồm Kế hoạch Giảm Khí nhà kính từ Giai đoạn Thiết kế Nhà máy Ban đầu

SEOUL, Hàn Quốc, ngày 31 tháng 8 năm 2023 — LOTTE BIOLOGICS đang bắt đầu quản lý ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) toàn diện.

Vào ngày 30 tháng 8, LOTTE BIOLOGICS, dưới sự lãnh đạo của CEO Richard Lee, đã tổ chức “Lễ Tuyên bố ESG” tại Trung tâm Hội thảo Hành chính (EBC) ở tầng 113 của LOTTE World Tower. Buổi lễ bao gồm bài phát biểu của CEO và ông Sung-wook Cho, Trưởng phòng ESG của LOTTE Corporation, chia sẻ tầm nhìn ESG và lộ trình trung và dài hạn của công ty, đọc Tuyên bố quản lý ESG và Hiến chương Quản lý Nhân quyền và Môi trường, tiếp theo là chụp ảnh lưu niệm.

Hình ảnh Lễ Tuyên bố ESG của LOTTE BIOLOGICS
Hình ảnh Lễ Tuyên bố ESG của LOTTE BIOLOGICS

Trong buổi lễ, LOTTE BIOLOGICS đã công bố các hiến chương về ‘Quản lý lấy con người làm trung tâm’ nhằm biến đổi tích cực không chỉ cuộc sống của khách hàng mà còn của toàn xã hội, và ‘Quản lý tập trung vào môi trường’ để kết hợp các giá trị môi trường trong các hoạt động kinh doanh theo tầm nhìn ESG “Cung cấp Xuất sắc cho một thế giới bền vững”. Như một phần trong “Lộ trình ESG Trung và Dài hạn”, công ty đã công bố các chiến lược thực hiện ESG hàng năm bao gồm các kế hoạch để đạt được chứng nhận hệ thống quản lý môi trường, sức khỏe và an toàn tại các cơ sở doanh nghiệp chủ chốt vào năm 2027 và triển khai các kế hoạch giảm khí thải carbon. Thông qua các sáng kiến này, công ty cam kết thiết lập các kế hoạch giảm khí nhà kính từ giai đoạn thiết kế nhà máy ban đầu, do đó củng cố các chính sách thân thiện môi trường. Buổi lễ đặc biệt có ý nghĩa khi nó liên quan đến các nỗ lực chuẩn bị tập thể của tất cả nhân viên của công ty, bao gồm cả trụ sở chính tại Hàn Quốc và công ty con tại Mỹ, mỗi người trong số họ đều cam kết thực hiện các thực tiễn quản lý ESG trong vai trò tương ứng của họ.

Động thái này phù hợp với xu hướng toàn cầu của ngành dược phẩm ưu tiên các thực tiễn quản lý ESG. Theo các báo cáo của ngành, các doanh nghiệp trong lĩnh vực Tổ chức Phát triển và Sản xuất Hợp đồng (CDMO) đặc biệt chủ động áp dụng các tiêu chuẩn toàn cầu, vì các mối quan hệ dài hạn với khách hàng của họ là rất cần thiết. Năm nay, LOTTE BIOLOGICS đã đánh giá tình trạng của các đơn vị kinh doanh toàn cầu của mình, bao gồm cả các hoạt động ở nước ngoài, và thiết lập các chiến lược và ý tưởng ESG liên quan để cải thiện. Thông qua điều này, công ty nhằm thiết lập nền tảng cho quản lý ESG có khả năng cạnh tranh toàn cầu thông qua hợp tác với trụ sở Syracuse của mình tại Hoa Kỳ.

LOTTE BIOLOGICS đang đặt nền móng cho các thực tiễn quản lý ESG, tập trung không chỉ vào phát triển năng lực nội bộ mà còn vào sự phát triển cùng có lợi với các doanh nghiệp khởi nghiệp sinh học hứa hẹn và tính bền vững trong chuỗi cung ứng dược phẩm. Đến năm 2030, công ty dự định xây dựng một khu phức hợp Nhà máy Siêu lớn ở Hàn Quốc được gọi là ‘LOTTE BIO CAMPUS’, và mở một ‘Sáng kiến Doanh nghiệp Khởi nghiệp Sinh học’ nơi các doanh nghiệp khởi nghiệp và các công ty mới thành lập tham gia phát triển dược phẩm mới có thể sử dụng các cơ sở và theo đuổi các dự án phát triển hợp tác của công ty. ‘Sáng kiến Doanh nghiệp Khởi nghiệp Sinh học’ là một khái niệm đổi mới mở dựa trên chiến lược “cùng có lợi” nhằm hợp tác với các doanh nghiệp khởi nghiệp sinh học hứa hẹn và đóng góp vào việc phát hiện ra các liệu pháp mới thông qua quá trình phát triển và thương mại hóa thúc đẩy thành công lẫn nhau. Nó vượt xa việc chỉ cung cấp dịch vụ cho thuê cơ sở vật chất và thiết bị và hy vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh lẫn nhau trong chuỗi cung ứng thông qua hợp tác liên tục.

CEO Richard Lee của LOTTE BIOLOGICS cho biết: “Vì hoạt động kinh doanh của chúng tôi gắn liền với cuộc sống con người, quản lý ESG không phải là một lựa chọn mà là điều tất yếu. Dựa trên tầm nhìn đóng góp vào sự tiến bộ của nhân loại, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để xây dựng một hệ sinh thái dược phẩm bền vững với tư cách là một tổ chức toàn cầu.”

Giới thiệu về LOTTE BIOLOGICS

LOTTE BIOLOGICS được thành lập vào năm 2022 và có trụ sở chính tại Seoul, Hàn Quốc. LOTTE BIOLOGICS bước vào ngành dược phẩm với tư cách là một công ty CDMO với việc mua lại nhà máy sản xuất sinh học Syracuse của Bristol Myers Squibb.

Địa điểm Syracuse cung cấp các dịch vụ sản xuất chất nền thuốc với tổng công suất sinh khối 40.000L (8 sinh khối 5.000L) sử dụng các sinh khối thép không gỉ, phòng thí nghiệm kiểm tra phân tích chất lượng và các cơ sở kho. Địa điểm hoàn toàn vận hành theo GMP với khả năng lâm sàng và thương mại. Cho đến nay, địa điểm đã nhận được hơn 60 phê duyệt trên toàn thế giới từ FDA, EMA, PMDA và MFDS. Hơn nữa, công ty được định vị chiến lược để thiết lập một nền tảng một điểm dừng toàn diện cho các dịch vụ CDMO, kết hợp các dịch vụ Liên hợp Chất tác động đến Kháng thể (ADC) và Sản phẩm Dược phẩm (DP) vào danh mục kinh doanh của mình thông qua mở rộng cơ sở.

Đến năm 2030, LOTTE BIOLOGICS dự định xây dựng 3 nhà máy siêu lớn ở Hàn Quốc. Mỗi nhà máy sẽ có 8 sinh khối thép không gỉ với công suất 15.000L cho các hoạt động thương mại quy mô lớn, cùng với nhiều sinh khối sử dụng một lầ