LifeTech Scientific Corporation (1302.HK) công bố kết quả bán niên 2023

THÀNH PHỐ THÂM QUYẾN, Trung Quốc, 30 tháng 8 năm 2023 — Công ty Khoa học Y tế LifeTech (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “Lifetech”), một công ty hàng đầu chuyên về các thiết bị y tế can thiệp tối thiểu xâm lấn cho bệnh mạch vành-não, mạch máu ngoại vi, hôm nay công bố kết quả hợp nhất chưa được kiểm toán của Công ty và các công ty con (gọi chung là “Nhóm”) cho sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 (“Giai đoạn Báo cáo”).

Kết quả Tài chính

Trong sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023, Nhóm đạt doanh thu khoảng 639,5 triệu NDT, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số trong nước và doanh số xuất khẩu của Nhóm tăng lần lượt khoảng 11,3% và 34,4%. Đại lục Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của Nhóm, chiếm khoảng 80,4% tổng doanh thu.

Lợi nhuận gộp của Nhóm tăng khoảng 14,3% so với cùng kỳ năm trước lên khoảng 504,8 triệu NDT. Lợi nhuận hoạt động tăng khoảng 7,3% so với cùng kỳ năm trước lên 255,2 triệu NDT. Lợi nhuận ròng thuộc sở hữu của Công ty cho sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023, không bao gồm một số khoản mục phi thường, là khoảng 255,2 triệu NDT, tăng khoảng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Các khoản mục phi thường bao gồm (i) các khoản lỗ khác phát sinh từ các tài sản tài chính theo giá trị hợp lý thông qua lợi nhuận hoặc lỗ và (ii) chi phí thanh toán cổ phiếu. Xét đến ảnh hưởng từ các khoản mục phi thường này, lợi nhuận ròng thuộc sở hữu của Công ty cho sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 là khoảng 220,2 triệu NDT, tăng khoảng 2,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả Kinh doanh Chính

Hiện tại, Công ty có ba lĩnh vực kinh doanh chính, đó là lĩnh vực bệnh tim bẩm sinh, lĩnh vực bệnh mạch máu ngoại vi và lĩnh vực nhịp tim và điện sinh lý tim.

Doanh thu đóng góp bởi lĩnh vực bệnh tim bẩm sinh cho sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 là khoảng 243,9 triệu NDT, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước. Công ty có danh mục sản phẩm đa dạng để bao phủ một phổ rộng các lĩnh vực bệnh tim bẩm sinh, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nút xoắn động mạch tai trái và ba thế hệ vá lỗ thông liên thất, đó là HeartR, Cera và CeraFlex. So với giai đoạn tương ứng của năm 2022, doanh thu từ bán nút xoắn động mạch tai trái và vá lỗ thông liên thất tăng lần lượt khoảng 31,2% và 24,2%.

Trong sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023, doanh thu đóng góp bởi lĩnh vực bệnh mạch máu ngoại vi là khoảng 362,7 triệu NDT, tăng khoảng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm chính được cung cấp trong lĩnh vực bệnh mạch máu ngoại vi bao gồm bộ lọc tĩnh mạch chủ, stent graft động mạch chủ ngực, stent graft động mạch chủ bụng và stent graft nhánh động mạch chậu. So với giai đoạn tương ứng của năm 2022, doanh thu từ bán stent graft và bộ lọc tĩnh mạch chủ tăng lần lượt khoảng 15,1% và 7,6%.

Công ty là nhà sản xuất đầu tiên ở Trung Quốc có danh mục sản phẩm máy tạo nhịp tim cấy ghép trong nước đầy đủ với công nghệ và chức năng cấp quốc tế. Doanh thu đóng góp bởi lĩnh vực nhịp tim và điện sinh lý tim cho sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 là khoảng 32,9 triệu NDT, giảm 24,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tiến độ Nghiên cứu và Phát triển

Trong nửa đầu năm 2023, Công ty liên tục tăng cường năng lực đổi mới và đẩy nhanh R&D sản phẩm, đạt được các cột mốc như sau:

  • Bộ lọc tĩnh mạch chủ AegisyTM, Balloon Đo kích thước AcuMarkTM, Dây hướng dẫn cứng siêu ZoeTrackTM và Hệ thống vòng bắt SeQureTM đã được chứng nhận CE MDR (Quy định Thiết bị Y tế). Các sản phẩm này trước đó đã được chứng nhận CE MDD (Chỉ thị Thiết bị Y tế);
  • Hệ thống Stent graft động mạch chủ nhánh ống khói AnkuraTM (bao gồm Hệ thống Stent graft động mạch chủ AnkuraTM Pro và Hệ thống Stent graft nhánh động mạch chủ LonguetteTM), Catheter hút cục máu đông ngoại biên và Bộ dụng cụ Catheter truy cập xa đang chờ phê duyệt đăng ký ở Trung Quốc;
  • Hệ thống Stent graft động mạch chủ ngực bụng nhánh G-BranchTM đã hoàn thành giai đoạn tuyển chọn lâm sàng tiền thương mại và hiện đang trong giai đoạn theo dõi lâm sàng ở Trung Quốc;
  • Hệ thống Stent graft vòm động mạch chủ (bao gồm Hệ thống Stent graft vòm động mạch chủ AnkuraTM Plus và Hệ thống Stent graft nhánh vòm động mạch chủ CSkirtTM) hiện vẫn đang trong giai đoạn theo dõi lâm sàng ở Trung Quốc;
  • Hệ thống Kim nội mạch xuyên FuthroughTM đã hoàn thành giai đoạn tuyển chọn lâm sàng tiền thương mại và báo cáo tóm tắt lâm sàng đang chờ phê duyệt;
  • Hệ thống stent graft nhánh vòm động mạch chủ lõm siêu vòm đã hoàn toàn hoàn thành nghiên cứu trên người đầu tiên (“FIM”) ở Trung Quốc;
  • Nghiên cứu FIM của Hệ thống Kẹp van động mạch hai lá X-ClipTM đã được phê duyệt và lần đầu tiên được cấy ghép thành công ở Trung Quốc;
  • Hệ thống Khung sinh học có thể hấp thụ sắt IBS AngelTM (sản phẩm stent có thể hấp thụ duy nhất phù hợp với trẻ em trên toàn cầu) đã được chứng nhận CE MDR ở Châu Âu; và
  • Hệ thống Giá đỡ sinh học có thể hấp thụ sắt phóng thích Sirolimus IBSTM đã hoàn thành giai đoạn tuyển chọn lâm sàng Nghiên cứu đa trung tâm một nhánh có chủ đích Giai đoạn III ở Trung Quốc. Việc theo dõi 3 năm khả thi lâm sàng của nghiên cứu FIM đã hoàn thành thành công và kết quả đã được công bố trên tạp chí y khoa quốc tế có uy tín.

Tài sản trí tuệ là tài sản vô hình quan trọng của Nhóm, đồng thời cũng là động lực nội tại để nâng cao năng lực cốt lõi của Nhóm trên thị trường thiết bị y tế. Trong sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023, Nhóm đã nộp tổng cộng 1.904 đơn đăng ký sáng chế có hiệu lực, trong đó 842 bằng sáng chế đã được đăng ký và có hiệu lực.

Hợp