Khảo sát Bảo hiểm Thái Lan năm 2023 của Capco chỉ ra sự sẵn sàng của khách hàng trong việc chia sẻ dữ liệu để đổi lấy các ưu đãi và dịch vụ được cải thiện

Chín trong số mười (93%) người được bảo hiểm sẽ chia sẻ thêm dữ liệu cá nhân với các công ty bảo hiểm để đổi lấy một loạt lợi ích, bao gồm các dịch vụ cá nhân hóa hơn
Giá trị hợp lý, phí bảo hiểm phải chăng và niềm tin vào thương hiệu vẫn là những yếu tố quyết định quan trọng nhất khi mua bảo hiểm 

BANGKOK, 28 tháng 8 năm 2023 — Đa số người được khảo sát trong cuộc khảo sát năm 2023 của Capco về người được bảo hiểm ở Thái Lan sẽ cân nhắc chia sẻ thêm dữ liệu cá nhân với các công ty bảo hiểm để đảm bảo các dịch vụ cá nhân hóa hơn (56%), cải thiện quy trình bồi thường (52%) và các lợi ích khác. Những phát hiện này và các phát hiện khác trong cuộc khảo sát nêu bật một cơ hội rõ ràng cho các công ty bảo hiểm để tận dụng dữ liệu và phân tích nhằm điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng chính xác hơn nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng.

Nhiều trong số 1.000 người được bảo hiểm ở Thái Lan được khảo sát trong cuộc khảo sát sẽ cân nhắc một hoặc nhiều phương pháp để chia sẻ dữ liệu đó, bao gồm các xét nghiệm sức khỏe và thể chất (46%), đồng hồ thông minh và các thiết bị đeo khác (44%), thông tin trên mạng xã hội (43%), và các thiết bị thông minh trong nhà (33%).

Số lượng người trả lời sẵn sàng chia sẻ thông tin trên mạng xã hội là cao nhất trong năm thị trường khu vực châu Á – Thái Bình Dương được đề cập trong cuộc khảo sát toàn cầu năm 2023 của Capco, làm nổi bật vai trò của Thái Lan là một vườn ươm cho sự đổi mới kỹ thuật số. Tuy nhiên, khi mua bảo hiểm, những người được bảo hiểm của chúng tôi ở Thái Lan tiếp tục dựa trên các yếu tố đã được thiết lập từ lâu, đặc biệt là giá trị hợp lý (52%), phí bảo hiểm phải chăng (38%) và niềm tin vào thương hiệu (37%).

Cuộc khảo sát của Capco ở Thái Lan đã khảo sát một mẫu đại diện của những người được bảo hiểm từ 18 đến 65 tuổi để nắm bắt thái độ của người tiêu dùng đối với bảo hiểm và các công ty bảo hiểm, bao gồm các kênh mua hàng ưa thích, các yếu tố quyết định, quan điểm của họ về quy trình bồi thường và ứng dụng bảo hiểm, và sự sẵn sàng của họ để cá nhân hóa và chia sẻ dữ liệu cá nhân.

Báo cáo liên quan làm nổi bật các xu hướng đổi mới chính và đề xuất các lộ trình khuyến nghị cho các công ty bảo hiểm tìm cách tận dụng các cơ hội – bao gồm trải nghiệm khách hàng khác biệt, sản phẩm được điều chỉnh hơn và bán chéo tăng cường – phát sinh từ các thái độ tích cực đối với việc chia sẻ dữ liệu được thu thập bởi nghiên cứu người tiêu dùng của Capco.

Lance Levy, Giám đốc điều hành của Capco, cho biết: “Ngành bảo hiểm của Thái Lan đang phát triển và lượng dữ liệu mà các công ty bảo hiểm thu thập được dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh hơn. Cuộc khảo sát của chúng tôi cho thấy nhiều người được bảo hiểm sẵn sàng chia sẻ dữ liệu cá nhân từ mạng xã hội và các nguồn khác để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ được cải thiện. Những bộ dữ liệu được nâng cao đó, khi kết hợp với các công cụ quản lý dữ liệu và trí tuệ nhân tạo hàng đầu thị trường, sẽ cho phép các công ty bảo hiểm của Thái Lan có được những hiểu biết có giá trị mới về nhu cầu, hành vi và hồ sơ rủi ro của khách hàng.”

Nikkie (Yotsavadee) Hongchumpae, Giám đốc Quản lý tại Capco Thái Lan, cho biết: “Sự sẵn sàng của người được bảo hiểm để chia sẻ thêm dữ liệu cá nhân là một cơ hội rõ ràng cho các công ty bảo hiểm, nhưng nó đòi hỏi các nhà cung cấp phải đảm bảo quản lý và quản trị dữ liệu mạnh mẽ nếu họ muốn bảo tồn niềm tin của khách hàng. Tuy nhiên, những công ty bảo hiểm nào vượt qua thử thách này sẽ có vị thế tốt để đưa ra các khuyến nghị có cơ sở và ngày càng được điều chỉnh cho khách hàng trong khi cũng tăng tốc độ đổi mới sản phẩm và tăng cường ra quyết định chiến lược của họ.”

Các phát hiện chính khác trong báo cáo khảo sát bảo hiểm năm 2023 của Capco ở Thái Lan bao gồm:

Người trả lời có sự ưu tiên mạnh mẽ cho các sản phẩm cá nhân hóa hơn trong một loạt các loại bảo hiểm, bao gồm bảo vệ thu nhập, sức khỏe và nhân thọ.

  • Hơn ba phần tư (83%) những người nắm giữ các chính sách bảo vệ thu nhập nói rằng họ mạnh mẽ muốn (53%) hoặc sẽ ưu tiên (30%) các chính sách của họ được cá nhân hóa hơn.

Người được bảo hiểm có nhiều động lực khác nhau để chia sẻ thêm dữ liệu cá nhân.

  • Ngoài 56% người trả lời tìm kiếm các dịch vụ cá nhân hóa hơn, 52% được thúc đẩy bởi các cải tiến đối với quy trình bồi thường, 47% bởi quy trình xác thực nâng cao, và 46% bởi phí bảo hiểm rẻ hơn.

Đa số (90%) người trả lời đã thực hiện yêu cầu bồi thường bảo hiểm hài lòng với quy trình, với 41% nói rằng họ “rất hài lòng”.

  • Trong số những người xác định mức độ hài lòng thấp hơn, các vấn đề hàng đầu là phản hồi chậm của công ty bảo hiểm và phải giải quyết quá nhiều giấy tờ.

Người được bảo hiểm đang sử dụng các ứng dụng bảo hiểm cho một loạt các nhiệm vụ vượt ra ngoài việc quản lý chính sách của họ, với 90% sử dụng ứng dụng của họ để tìm hiểu về các sản phẩm mới.

  • Các lý do khác để sử dụng ứng dụng bao gồm truy cập các khuyến nghị về thay đổi lối sống (83% người dùng ứng dụng) và mua sắm các sản phẩm bổ trợ (72%).

Việc bổ sung các tính năng ứng dụng khác có sự quan tâm của những người dùng này, đặc biệt là quyền truy cập vào các tài nguyên thông tin sức khỏe trực tuyến (49%) và tham vấn video với bác sĩ (33%).

  • Theo dõi và tư vấn lái xe an to