Kháng thể đơn dòng chống OX40 của Inmagene thể hiện một nửa đời kéo dài và hồ sơ an toàn thuận lợi trong một nghiên cứu pha I

  • IMG-007 có tiềm năng cung cấp liều mỗi 12 tuần hoặc ít thường xuyên hơn dựa trên thời gian bán hủy kéo dài
  • IMG-007 đã thể hiện một hồ sơ an toàn thuận lợi, phù hợp với chức năng ADCC bị im lặng thông qua kỹ thuật sinh học
  • IMG-007 đang được đánh giá trong hai thử nghiệm chứng minh khái niệm toàn cầu

SAN DIEGO, Aug. 18, 2023 — Inmagene Biopharmaceuticals (“Inmagene”), một công ty dược phẩm giai đoạn lâm sàng phát triển các phương pháp điều trị đổi mới và khác biệt cho bệnh lý miễn dịch và viêm, đã công bố kết quả sơ bộ từ một nghiên cứu pha 1 về IMG-007, một kháng thể đơn dòng chống OX40 (mAb). Mục tiêu chính của nghiên cứu ngẫu nhiên, kép mù, đối chứng giả dược, liều duy nhất này là đánh giá an toàn và dược động học của IMG-007 ở người trưởng thành khỏe mạnh. Tổng cộng 30 người tham gia nhận IMG-007, lên đến 600 mg, và 14 người nhận giả dược. Các tham gia viên được theo dõi trong 18 tuần.

IMG-007 là một kháng thể IgG1 nhân hóa có khả năng liên kết đặc hiệu với thụ thể OX40 với ái lực cao. Nó đã được kỹ thuật hóa ở vùng Fc để im lặng chức năng ADCC nhằm giảm thiểu các rủi ro an toàn tiềm tàng. Trong nghiên cứu pha 1 này, IMG-007 thể hiện một hồ sơ an toàn thuận lợi, không có tác dụng phụ đáng chú ý xảy ra thường xuyên hơn ở nhóm IMG-007 so với giả dược, ngoại trừ các trường hợp COVID-19 cô lập không có xu hướng liên quan đến liều. Không có người tham gia báo cáo bất kỳ tác dụng phụ liên quan đến điều trị. Đặc biệt, không có báo cáo về sốt hoặc run. Hồ sơ an toàn tổng thể phù hợp với chức năng ADCC bị im lặng.

Ở mức liều dự kiến có tác dụng lâm sàng, IMG-007 thể hiện thời gian bán hủy trung bình là 31 ngày, dài hơn thời gian bán hủy trung bình của kháng thể IgG thông thường. Một liều duy nhất của IMG-007 ở mức liều dự kiến có tác dụng lâm sàng duy trì nồng độ mục tiêu trong 12 đến 18 tuần, cho phép IMG-007 có thể được tiêm cách nhau mỗi 12 tuần hoặc ít thường xuyên hơn.

“IMG-007 khác biệt đáng kể so với các ứng cử viên OX40/OX40L khác do thời gian bán hủy kéo dài và chức năng ADCC bị im lặng của nó,” theo ông Jonathan Wang, Tiến sĩ, Giám đốc điều hành của Inmagene. “Tiềm năng của IMG-007 để cung cấp cho bệnh nhân những ‘kỳ nghỉ thuốc’ dài, kết hợp với hồ sơ an toàn thuận lợi, hỗ trợ tiềm năng của nó như một phương pháp điều trị OX40 tốt nhất trong lớp.”

Một thử nghiệm chứng minh khái niệm toàn cầu (POC) của IMG-007 ở bệnh nhân trưởng thành mắc bệnh viêm da dị ứng trung bình đến nặng đang tuyển bệnh nhân một cách tích cực. Một thử nghiệm POC khác trong chỉ định đầu tiên trong lớp cũng đã được khởi động.