INX đóng góp giai đoạn đầu tư ban đầu với Cộng hòa; Quan hệ đối tác nhằm mở rộng và tăng tốc độ

INX và Republic Nâng Cao Cam Kết Chuyển Đổi Không Gian Tài Sản Kỹ Thuật Số Toàn Cầu

TORONTO, 18 tháng 8, 2023The INX Digital Company, Inc. (NEO: INXD, INXATS: INX, OTCQB: INXDF) (“INX”), một nhà môi giới được quy định bởi SEC, ATS và đại lý chuyển nhượng (thông qua các công ty con hoàn toàn sở hữu của nó), hôm nay thông báo về việc đóng cửa thành công giai đoạn đầu tư ban đầu bởi OpenDeal Inc. (làm việc dưới tên Republic) (“Republic”), theo Thỏa thuận đăng ký giữa INX và Republic ngày 15 tháng Sáu, 2023. Republic, một công ty tài chính toàn cầu vận hành một ngân hàng thương mại kỹ thuật số và mạng lưới các nền tảng đầu tư, chính thức mua 9,5% cổ phần phát hành và đang lưu hành của INX với khoản đầu tư 5,25 triệu USD Mỹ sẽ được thanh toán cho INX bằng tiền mặt và Cổ phiếu Ưu đãi B của Republic, phản ánh một giá trị trước khi đầu tư cho INX khoảng 50 triệu USD Mỹ.

Với bước đột phá quan trọng này đã đạt được, cả hai bên đều sẵn sàng để tăng cường hợp tác hơn nữa (theo Thỏa thuận Hợp tác ngày 15 tháng Sáu, 2023 giữa INX và Republic), hướng tới mở rộng chân trời của cơ sở hạ tầng token hóa và dân chủ hóa quyền truy cập vào tài sản kỹ thuật số trên quy mô quốc tế. Khi đóng cửa giao dịch đầu tư, INX và Republic dự định ký một bản ghi nhớ không ràng buộc về việc mua lại toàn bộ cổ phần phát hành và đang lưu hành của INX bằng cách trả một khoản tiền lên đến 120 triệu USD Mỹ.